Regelgeving stikstof en PFAS noopt bouwsector tot actie

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
De vergunningverlening in de bouw – en infrasector is grotendeels tot stilstand gekomen door veranderde regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS. Huizen worden niet gebouwd, files worden niet aangepakt, grondwerk ligt stil en ook de ambitieuze plannen uit het Klimaatakkoord kunnen niet worden uitgevoerd.

Na de boeren protesteert woensdag 30 oktober de bouwsector tegen de veranderende stikstof-regelgeving. De actiegroep Stichting Grond in verzet bereidt een grote actie voor op het Malieveld in Den Haag. De groep wil laten zien hoe hoog de nood is bij grondverzetbedrijven, aannemers en transporteurs. Werkgeversorganisaties en brancheverenigingen steunen de landelijke actiedag.

De vergunningverlening in de bouw – en infrasector is grotendeels tot stilstand gekomen door veranderde regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS. Huizen worden niet gebouwd, files worden niet aangepakt, grondwerk ligt stil en ook de ambitieuze plannen uit het Klimaatakkoord kunnen niet worden uitgevoerd. De bouw- en infrasector krijgt nu als eerste de economische klappen die ontstaan door de huidige regelgeving.

Werk ligt stil
Ondanks herhaalde oproepen en veel overleg tussen het kabinet, werkgeversorganisaties en brancheverenigingen zijn er nog geen maatregelen om het werk weer op gang te krijgen. Orderportefeuilles drogen op, miljarden omzet staat op de tocht en duizenden banen staan op het spel.

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseerden onlangs een crisisberaad met tientallen branches over de problematiek. Daar kwam veel onvrede naar boven. De hele bouwketen begint de gevolgen te merken. Zo is de afzet van heipalen al met 80 procent gedaald. Overal begint de stikstof- en PFAS-impasse op te spelen: van schilders tot aannemers, van de binnenvaart tot tegelzetters. Werkgeversorganisatie VNO-NCW krijgt via hun stikstofmeldpunt talloze voorbeelden binnen van ondernemers die geen opdrachten meer krijgen en personeel thuis hebben zitten.

PFAS
Bij PFAS gaat het om chemische stoffen die in de bodem kunnen zitten. Bedrijven die grond verplaatsen zijn sinds kort verplicht om de verontreiniging te meten, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Voor stikstof is al veel aandacht, maar de problematiek rond PFAS is eigenlijk urgenter’, meldt een woordvoerder van MKB-Nederland. ‘Waterbouwers en het grondverzet komen nu al in de problemen.’

De protestactie wordt verder ondersteund door Bouwend Nederland, MKB-Infra, Transport en Logistiek Nederland, Cumela (groen, grond en infra), NOA (afbouw) en AFNL (aannemers). De organisaties roepen hun leden op met het openbaar vervoer te komen en geen groot materieel mee te nemen.

Bron: Grond in verzet

Lees meer op overzichtspagina Preventie