Doorverwijzing van een zieke medewerker: de regels

Beleid en overheid
Achtergrondartikel
Hoe ver mag je gaan bij de doorverwijzing van een zieke medewerker?

Hoe ver mag je gaan bij doorverwijzing van een zieke medewerker? Soms een lastige vraag, voor zowel de werkgever als de medewerker. Op 11 juni 2019 is over een aspect hiervan, de doorverwijzing door de bedrijfsarts naar de providerboog van de werkgever, een uitspraak gedaan door de Rechtbank Gelderland.

Vanaf dag één van de ziekmelding van een medewerker zijn er diverse wetten van kracht. Denk hierbij aan het Burgerlijk Wetboek, de Arbowetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf einde week vijf van de ziekmelding komen ook de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter en de Procesgang eerste en tweede ziektejaar in beeld.
Daarnaast hebben veel bedrijven een eigen verzuim- en re-integratiebeleid opgesteld wat start vanaf de eerste dag van verzuim en hebben daarop aansluitend een contract afgesloten met een arbodienst of arbodienstverlener en in sommige gevallen ook met een providerboog in het kader van re-integratie.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 232,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie