Doorverwijzing van een zieke medewerker: de regels

Doorverwijzing

Hoe ver mag je gaan bij doorverwijzing van een zieke medewerker? Op 11 juni 2019 is over een aspect hiervan, de doorverwijzing door de bedrijfsarts naar de providerboog van de werkgever, een uitspraak gedaan door de Rechtbank Gelderland. Wat is de situatie nu?

De uitspraak is nog steeds interessant, alleen heeft de huidige werkelijkheid de aanleiding van deze rechtszaak ingehaald. Om dit te kunnen plaatsen is het belangrijk om nog even de huidige situatie met betrekking tot de relevante wetgeving rond verzuim op een rij te hebben en nog even de hoofdlijnen van de uitspraak van de rechter door te lopen.

Vanaf dag één van de ziekmelding van een medewerker zijn er diverse wetten van kracht. Denk hierbij aan het Burgerlijk Wetboek, de Arbowetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf einde week vijf van de ziekmelding komen ook de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter en de Procesgang eerste en tweede ziektejaar in beeld.
Daarnaast hebben veel bedrijven een eigen verzuim- en re-integratiebeleid opgesteld dat start vanaf de eerste dag van verzuim en hebben daarop aansluitend een contract afgesloten met een arbodienst of arbodienstverlener en in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Beleid en overheid