Werkgevers willen verplichte AOV voor ondernemer

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Werkgeversorganisatie AWVN pleit voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Het is volgens dagblad Trouw voor het eerst dat een werkgeversorganisatie dit standpunt inneemt.

Vakbonden strijden al jaren voor een verplichte verzekering, maar kregen werkgeversorganisaties hierin nooit mee. De meesten vinden namelijk dat ondernemers zelf moeten kunnen kiezen waar ze geld aan uitgeven. Ondernemers zijn niet verplicht om een bijdrage te leveren aan een collectieve verzekering. Meer dan 80 procent van de ondernemers is volgens onderzoeksinstituut dan ook niet verzekerd.

Zorgen
AWVN-directeur Harry van der Kraats stelt in Trouw dat het aantal werkenden dat niet verzekerd is, steeds groter wordt. ‘Willen we dat als Nederland?’ vroeg hij op het jaarcongres van de organisatie. Uit een eerder onderzoek bleek al dat ondernemers niet snel een verzekering nemen vanwege de hoge premies. Bovendien accepteren verzekeraars hen niet snel. Een deel van de ondernemers zet daarom zelf geld aan de kant.

Tegengeluid
Maar het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek rekende in opdracht van het AWVN uit dat 30 procent van de zelfstandigen daar financieel niet eens toe in staat is. Bovendien bleek het eerder al dat veel zzp’ers niet eens zitten te wachten op zo’n verplichting, omdat dit hen zou beperken in hun vrijheid.

Een gezondere arbeidsmarkt
AWNV heeft nog een argument voor het verplichten van de verzekering. Hiermee zouden zzp’ers die nu te goedkoop zijn, en daarmee concurreren met duurdere collega’s en vaste werknemers, worden uitgerookt. En dat zorgt weer voor een stabielere markt van vraag en aanbod. Ze moeten hun premiekosten namelijk opnemen in hun prijs.

Meer inzicht
Overigens komt de AWNV nog met een ander plan: volgens hem zorgt preventie in samenwerking met data-analyses voor een beter inzicht in wanneer een zieke werknemer weer aan het werk kan. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een verkorting van de loonbetalingstermijn van twee naar een jaar. ‘Binnen een jaar is voor een werkgever echt wel duidelijk of hij zijn zieke arbeidskracht nog terugziet op de werkvloer of niet,’ zegt Van der Kraats tegen Trouw.

Bron: Trouw

Lees meer op overzichtspagina Preventie