Werktijdverkorting als gevolg van het Coronavirus

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Het aantal aanvragen voor werktijdverkorting vanwege de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus stijgt vrij snel. Over de 20.000 bedrijven hebben al een aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. De bedrijven hebben voor 300.000 medewerkers werktijdverkorting aangevraagd. Dit aantal gaat verder stijgen, want vanaf zondag 15 maart 18.00 uur zijn onder andere alle horecagelegenheden, sportclubs en scholen op last van het kabinet gesloten. Het ministerie alsook het UWV proberen het grote aantal aanvragen te beantwoorden.

Lees ook: Welke (preventieve) stappen kunnen bedrijven ondernemen om zich te beschermen tegen een ziektegolf? (Arbeidsveiligheid.net)

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben; Als er tijdelijk geen werk meer is voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. De calamiteit moet ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. De maatregelen van zondag 15 maart zijn afgekondigd voor een periode van drie weken.

Om aanspraak te maken op werktijdverkorting moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (ww). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun ww-rechten aan. Ze moeten daarom wel ww-rechten hebben opgebouwd. De regeling moet ervoor zorgen dat medewerkers voor een bedrijf behouden blijven tot de situatie is genormaliseerd.

Aanvraag werktijdverkorting
Hoe de verdeling van werk en de werktijdverkorting wordt ingevuld beslissen bedrijven samen met hun medewerkers. Let op bij de aanvraag voor werktijdverkorting: bij ziekte van medewerkers is er een andere situatie en kan er geen beroep worden gedaan op werktijdverkorting.

De regeling wordt meestal aangevraagd na brand, blikseminslag of als een bedrijf hevige waterschade heeft gehad. Maar ook bij eerdere virusuitbraken zoals Sars en Ebola is er door bedrijven een beroep gedaan op werktijdverkorting.

De werkvermindering als gevolg van de calamiteit moet naar verwachting ten minste twee weken en maximaal 24 weken duren. Het moet om het verlies van twintig procent van de werkzaamheden van de gehele onderneming gaan en er moet een directe link zijn met de calamiteit. Een afwijzing volgt als een bedrijf niet aan de criteria voldoet. Soms loopt de procedure vertraging op vanwege een onvoldoende gemotiveerde aanvraag.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees meer op overzichtspagina Preventie