Dodelijk ongeval: werkgever beboet voor overtreden arbowet

De praktijk
Nieuwsartikel
Het bouwbedrijf heeft de Arbeidsomstandighedenwet overtreden en heeft zich niet gehouden aan de in het Arbobesluit opgenomen bepalingen omtrent de veiligheid van de werknemers.

Een bouwbedrijf in de agrarische sector is schuldig bevonden aan het niet of onvoldoende toezien op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Een werknemer van het bedrijf verongelukte in april 2018 tijdens werkzaamheden in Culemborg. Het bedrijf krijgt een geldboete van 40.000 euro opgelegd, waarvan 20.000 voorwaardelijk.

Het bouwbedrijf heeft de Arbeidsomstandighedenwet overtreden en heeft zich niet gehouden aan de in het Arbobesluit opgenomen bepalingen omtrent de veiligheid van de werknemers. De werkgever heeft de op haar rustende zorgplicht verzaakt. Daardoor is een werknemer dodelijk gewond geraakt na een val door een lichtplaat.

De Arbeidsomstandighedenwet beoogt dit soort ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Daartoe worden werkgevers verplicht een adequaat veiligheidsbeleid te voeren en concrete maatregelen te nemen. Het veiligheidsbeleid van het bouwbedrijf is tekortgeschoten. Het risico van gevaar voor de werknemers is niet voldoende onderkend. Dat rekent de rechtbank verdachte aan.

Tijdens werkzaamheden op hoogte dienen maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan. Op de werkplaats in Culemborg was alleen een ladder om op het dak te komen en waren er enkele loopplanken op het dak geplaatst. De veiligheid werd bij de mensen op de werkvloer gelegd, terwijl deze bij de werkgever hoort te liggen.

De werkgever heeft voor meerdere werknemers onvoldoende doeltreffende maatregelen gesteld in een schriftelijk opgesteld werkplan, welke voor de specifieke situatie van de betreffende arbeidsplaats toegespitste maatregelen bevatte ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers. Daarnaast heeft de werkgever niet of onvoldoende toegezien op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van gevaar en risico's.

Bron: Hardnieuws

Lees meer op overzichtspagina Preventie