Limburgse aspergeboer beboet voor uitbuiting arbeidsmigranten

Het is niet duidelijk hoeveel loon de werknemers per uur kregen uitbetaald en hoeveel daarvan aan huisvesting werd betaald.

Onjuiste werk- en rusttijden, geen loonadministratie, structurele onderbetaling en erbarmelijke leefomstandigheden van arbeidsmigranten; dat is de nog onvolledige lijst met overtredingen van een aspergeteler uit het Limburgse Linne. De Nederlandse Arbeidsinspectie legt de boer hiervoor een boete op van in totaal 85.000 euro. Van dit bedrag is geen enkele cent voor de werknemers, omdat de werkgever de urenbriefjes niet heeft bewaard.

Bij een gezamenlijke controle met de gemeente vorig jaar constateerde de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) dat de werknemers onder erbarmelijke omstandigheden op het bedrijf werkten en woonden. Uit verklaringen van de arbeidsmigranten en hun urenbriefjes kwam naar voren dat de werknemers meer dan 80 uur per week werkten, voor 7 euro per uur.

Structurele onderbetaling

De Arbeidsinspectie deed na de controle op het bedrijf nader onderzoek naar de gewerkte uren en de loonbetalingen. Vaststaat dat de werkgever minder uren heeft uitbetaald dan er zijn gewerkt. De werkgever haalde bijvoorbeeld de reistijd tussen de verschillende aspergepercelen af van de gewerkte uren. De urenbriefjes die door de inspecteurs ter plekke zijn ingezien, corresponderen niet met de uren op de loonstroken die de werkgever naderhand heeft overlegd. Zo geven de loonstroken bijvoorbeeld aan dat een werknemer in totaal 66 uur of 88 uur per maand heeft gewerkt; vele uren minder dan de werkelijke werktijd.

De werkgever verklaarde geen administratie meer te hebben waarin de begin- en eindtijden naar de individuele werknemers te herleiden is. Deze urenbriefjes waren volgens de werkgever al weggegooid. Daardoor valt niet te controleren hoeveel de werknemers precies hebben gewerkt en kan geen nader onderzoek naar vermoedelijke onderbetaling worden uitgevoerd. Een van de gevolgen hiervan is dat het helaas onmogelijk is om van de werkgever een nabetaling aan de werknemers te eisen.

Onvolledige administratie

De Arbeidsinspectie heeft na het onderzoek geconcludeerd dat de aspergekweker geen bewijsstukken heeft overgelegd waaruit blijkt wat de daadwerkelijk gewerkte uren zijn. Het is daarom niet duidelijk hoeveel loon de werknemers daadwerkelijk per uur kregen uitbetaald en hoeveel daarvan aan huisvesting werd betaald. De verklaringen op dit punt wijken sterk van elkaar af. Voor deze overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet de werkgever een boete van 70.000 euro betalen. Het boetebedrag voor structurele onderbetaling van de arbeidsmigranten komt niet bij deze werknemers terecht.

De werkgever is daarnaast op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om een deugdelijke registratie te voeren van de feitelijk gewerkte uren en de feitelijke genoten rust per werknemer. Dat maakt het voor de Arbeidsinspectie mogelijk om te controleren of de regels zijn nageleefd. Omdat de werkgever heeft nagelaten deze gegevens te overhandigen, heeft de Arbeidsinspectie een boete opgelegd van 15.000 euro.

Naast de boetes van in totaal 85.000 euro heeft het bedrijf een zogeheten ‘waarschuwing preventieve stillegging’ gekregen. Dat betekent dat de Arbeidsinspectie de werkzaamheden kan stilleggen als de werkgever binnen 5 jaar weer de Wet minimumloon overtreedt.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

De praktijk