Bouwsector onzeker over behalen pensioenleeftijd

Duurzame inzetbaarheid
Nieuwsartikel
Werkgevers en werknemers bouwsector vrezen voor gevolgen langer doorwerken

Werkgevers en werknemers in de bouw- en industriesector verwachten dat doorwerken tot de pensioenleeftijd niet vol te houden is. Dat blijkt uit onderzoek van pensioendenktank Netspar naar de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd. Werknemers in de bouw zijn het bangst dat ze niet zo lang kunnen blijven werken. 55 procent van de werkgevers in deze sector verwacht dat werknemers gezondheidsproblemen krijgen.

De impact van de verhoging van de AOW-leeftijd is voelbaar voor werkgevers, oudere werknemers en zzp’ers. Bij de eerste twee groepen overheersen vooral zorgen. Werkgevers verwachten problemen door beperkte inzetbaarheid van mensen met gezondheidsproblemen en het lichamelijk volhouden van het werk tot de AOW-leeftijd. Van de oudere werknemers voelt 40 procent zich onzeker en vragen zich af of ze het werk wel volhouden. Zzp’ers geven vaker aan langer door te willen werken. Deels is dit uit financiële noodzaak, maar werkomstandigheden lijken ook een grote rol te spelen om het werken mogelijk te maken.

Werknemers hebben een gemiddelde gewenste pensioenleeftijd van 63,4 jaar. Zij verwachten pas 2,3 jaar later, met 65,7 jaar, met pensioen te kunnen. In de sector industrie & bouw is dit gat zelfs 2,8 jaar. De bouw- en industriesector kent het hoogste percentage werkgevers dat bang is dat werknemers het doorwerken tot de pensioenleeftijd niet volhouden. 55 procent is bang dat werknemers gezondheidsproblemen krijgen.

Deze sector kent daarnaast ook het hoogste percentage mensen dat bang is het werken niet vol te houden. Het betreft vooral werknemers met een lange arbeidscarrière en een laag inkomen. Van alle oudere werknemers vreest één op de tien tot na de AOW-leeftijd door te moeten werken, terwijl ze dit niet willen.

Duurzame inzetbaarheid 
De zorgen die werkgevers hebben over langer doorwerken, lijken zich in actie te vertalen. In tegenstelling tot 10 jaar geleden zet de meerderheid van de werkgevers actief in op HR-methoden voor duurzame inzetbaarheid. Om- en bijscholing voor oudere werknemers wordt regelmatig ingezet, maar ook informele maatregelen zoals voorlichting en bewustwording.

Zzp’ers wensen gemiddeld ruim twee jaar later met pensioen te gaan dan werknemers. In 20% van de gevallen zelfs na de AOW-leeftijd. Deels is dit uit financiële noodzaak, maar ook gunstige werkomstandigheden zoals thuiswerkmogelijkheden en flexibele uren lijken een rol te spelen bij het langer willen en kunnen doorwerken. Deze signalen worent door werkgevers opgepikt. Steeds vaker hebben oudere werknemers flexibelere werktijden om te voorkomen dat zij langdurig uit het arbeidsproces vallen.

Bron: Netspar
 

Lees ook het artikel van hoogleraar en bedrijfsarts Willem van Rheenen:

 Tot je 67e op de steiger, kan dat wel?

Lees meer op overzichtspagina Preventie