Duwen en trekken: voorkom klachten

Gezondheidsmanagement
Achtergrondartikel

Het duwen of trekken van voorwerpen – ook als deze op wielen staan – vraagt veel energie en kan door fysieke overbelasting leiden tot gezondheidsklachten. Het is daarom belangrijk om op een verantwoorde manier te werken.

Rolcontainers, tilliften en handpallettrucks
Zowel het in gang brengen als het in gang houden van het rollende voorwerp is belastend voor het lichaam van de werknemer, vooral als dit met een schok plaatsvindt. Bij duwen of trekken wordt meestal het lichaamsgewicht gebruikt om de last te verplaatsen.

Het verplaatsen van rollende voorwerpen komt in veel branches voor. Denk aan het gebruik van containers (transportsector, detailhandel, distributiecentra), handpallettrucks (magazijnen), onderhoudskarren (monteurs, schoonmakers) en vloeistofkuipen (chemie, voedingssector). Ook de gezondheidszorg heeft te maken met het verplaatsten van bedden en eventueel tilliften. Net als schilders en andere werknemers die bijvoorbeeld met rolsteigers werken.

Normen voor duwen en trekken
Volgens de Arbowet moeten werkgevers ervoor zorgen dat de fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers (Arbobesluit 5.2). Werkgevers zijn verplicht om de risico’s van duwen en trekken op te nemen in hun risico-inventarisatie en -evaluatie en bij een te hoog risico in het plan van aanpak. Ook moeten werkgevers goede voorlichting geven over hoe medewerkers op een veilige en gezonde manier voorwerpen kunnen duwen en trekken. Een veelgebruikte methode om individuele werkzaamheden bij duwen en trekken te beoordelen is de KIM-methode.

Aandachtspunten voor duwen en trekken
Gezondheidsklachten worden eerder voorkomen als bij duwen en trekken gelet wordt op het volgende:

  • verlicht het duwen en trekken met elektrisch aangedreven rollend materieel, zoals een vorkheftruck, handpallettruck of andere hulpmiddelen;
  • maak de te verplaatsen vracht minder zwaar;
  • het rustig in gang brengen van een last is beter voor het lichaam dan een ruk of veel geweld gebruiken;
  • met twee handen duwen en trekken is beter dan met één hand;
  • zorg voor een schone vloer en neem drempels weg – duwen en trekken kost dan veel minder kracht;
  • goed onderhoud van de wielen vermindert de rolweerstand (het is raadzaam om rolcontainers en palletwagens twee keer per jaar te controleren);
  • zorg voor voldoende rust en pauzes tijdens het werk; en
  • wissel de werkzaamheden voldoende af.

Bron: Arboportaal/Ergonomiesite.be

Lees meer op overzichtspagina Preventie