Eenmalige vergoeding voor slachtoffers beroepsziekten

De minister noemt het verder positief dat er met de regeling eindelijk een tegemoetkoming komt voor slachtoffers van longkanker door asbest. Deze groep viel namelijk buiten de bestaande compensatieregeling voor asbestslachtoffers.

Slachtoffers van een beroepsziekte kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen, zonder langs de rechter te hoeven. Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen, die ziek zijn geworden als gevolg van werken met schadelijke stoffen, aanspraak maken op de vergoeding. De tegemoetkoming bedraagt ongeveer 21 duizend euro.

De vergoeding geldt niet direct voor alle beroepsziekten. De komende jaren komen slachtoffers van meer beroepsziekten in aanmerking voor de regeling, als de regering hun ziekte als beroepsziekte erkent. Mensen met allergische astma, longkanker door asbest of chronische encephalopathie (de schildersziekte) kunnen de tegemoetkoming als eerste aanvragen.

Maatschappelijke erkenning

‘Deze regeling biedt slachtoffers middels een eenmalige financiële tegemoetkoming een maatschappelijke erkenning voor hun beroepsziekte’, schreef minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Ze noemt het verder positief dat er met de regeling eindelijk een tegemoetkoming komt voor slachtoffers van longkanker door asbest. Deze groep viel namelijk buiten de bestaande compensatieregeling voor asbestslachtoffers.

Patiënten die kampen met een van de genoemde beroepsziekten moeten iets langer wachten op compensatie dan aanvankelijk de bedoeling was. De speciale regeling had namelijk al op 1 juli moeten ingaan. De regeling werd uitgesteld omdat partijen die deze moesten uitvoeren de minister opriepen te wachten. Dit was om aanvragen van slachtoffers snel, zorgvuldig en laagdrempelig af te kunnen handelen als de regeling van start gaat.

Toevoeging andere beroepsziekten

Voor mensen met de zogenoemde schildersziekte (chronische encephalopathie) was er al een regeling. Die wordt nu voortgezet. Deze groep wordt nu wel uitgebreid met zzp'ers. Andere beroepsziekten worden geleidelijk toegevoegd wanneer de compensatieregeling eenmaal op gang is, en zonder problemen verloopt.

Bron: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezondheidsmanagement