Initiatieven signaleren eerder werkgerelateerde longklachten

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Door patiënten goed te informeren kunnen op het werk voorzorgsmaatregelen worden genomen.

De gevaren van blootstelling aan stoffen zijn voor veel werkgevers en -nemers duidelijk. Maar de bewustwording bij anderen kan vergroot worden. Artsen en verpleegkundigen vragen niet altijd of iemand met longklachten op zijn of haar werk wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De Long Alliantie Nederland rondde onlangs twee vijfjarige pilots af, waarmee die bewustwording werd vergroot. Met deze initiatieven werd een aanzienlijk aantal longpatiënten met werkgerelateerde klachten gesignaleerd.

In Nederland overlijden jaarlijks meer dan 3000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Bij patiënten met longaandoeningen (astma en COPD) spelen in 15% van de gevallen werkgerelateerde factoren een rol. Toch wordt er door artsen en verpleegkundigen niet altijd gevraagd of men op werk is blootgesteld aan stoffen. De Long Alliantie Nederland (LAN) startte daarom in 2016 verschillende initiatieven om de bewustwording over gevaren van blootstelling aan stoffen te vergroten. Onlangs werden twee pilots van de LAN afgerond.

Actief bevragen naar arbeid

In de pilots, ontwikkeld in samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en 8 Limburgse huisartsenpraktijken, werden patiënten met longklachten actief gevraagd naar hun beroep en mogelijke blootstelling aan stoffen. Tijdens de pilots is een aanzienlijk aantal patiënten met werkgerelateerde klachten gesignaleerd. Na afloop gaven betrokken zorgverleners unaniem aan dat deze pilot tot het inzicht heeft geleid dat arbeid relevant is om te bevragen bij longklachten. Dit leidde ook tot andere adviezen. Door patiënten goed te informeren kunnen op het werk, bijvoorbeeld via de bedrijfsarts of werkgever, maatregelen worden genomen.

Om bewustwording van beroepslongziekten bij zorgverleners te vergroten is door de LAN daarnaast een geaccrediteerde e-learning ontwikkeld. Deze is gericht op huisartsen, longartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, arboverpleegkundigen en longfunctieanalisten.

Werk en longencheck

Daarnaast zijn er nu ook samenvattingskaarten beschikbaar om artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij het signaleren van werkgerelateerde longziekten. Met de werk en longencheck van de Europese Longfoundation kunnen werknemers aan de hand van zes vragen nagaan of ze mogelijk te maken hebben met werkgerelateerde luchtwegklachten.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie