Taakdelegatie door de bedrijfsarts, meer aandacht voor preventie!

Bedrijfsarts

In 2017 is de eerste stap gezet om de bedrijfsarts weer meer een bijdrage te laten leveren aan preventie door de aanpassing van de arbowetgeving. De wettelijke verbreding van de taken van de bedrijfsarts loopt samen met het toenemende tekort aan bedrijfsartsen waardoor er nu vaak sprake is van taakdelegatie door bedrijfsartsen. 

Hieronder nog even de verplichtingen van het basiscontract volgens de Arbowet (artikel 14 lid 1 en 2 en artikel 9 lid 3) op een rij.
In het verplichte basiscontract moet sinds juli 2018 in elk geval het volgende zijn opgenomen:

  • Het toetsen van en adviseren over de RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige.
  • Het adviseren bij de begeleiding van zieke medewerkers.
  • Het uitvoeren van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) op basis van de uitkomst van de RI&E.
  • De uitvoering aanstellingskeuringen (indien van toepassing).
  • Er is een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts is in de gelegenheid gesteld om iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken.
  • De bedrijfsarts honoreert de vraag van een medewerker voor second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts heeft een adequate klachtenprocedure.
  • De...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Gezondheidsmanagement