Werknemers met gezondheidsproblemen eerder in de WW

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Werknemers met gezondheidsproblemen komen eerder in de WW of de bijstand dan mensen zonder die klachten. Daarnaast hebben mensen in de WW en de bijstand met, voornamelijk psychische, gezondheidsproblemen minder kans op uitstroom richting duurstroom werk.

Werknemers met gezondheidsproblemen komen eerder in de WW of de bijstand dan mensen zonder die klachten. Daarnaast hebben mensen in de WW en de bijstand met, voornamelijk psychische, gezondheidsproblemen minder kans op uitstroom richting duurstroom werk. Bij uitstroom vanuit de bijstand spelen leeftijd en opleidingsniveau ook een belangrijke rol. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW.

Over de relatie tussen gezondheid en het gebruik van regelingen in Nederland is weinig bekend. Bij de WIA en Wajong is er wel veel bekend over de gezondheid en arbeidsgeschiktheid van de uitkeringsgerechtigden, maar dat is omdat die regelingen afhankelijk zijn van die aspecten. Dit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid focust op de relatie tussen gezondheid en instroom in WW of bijstand, doorstroom van WW naar bijstand en uitstroom uit WW of bijstand richting duurzaam werk.

Verschillen met de aanwezigheid van gezondheidsproblemen 
Zo’n vijf procent van de werkende Nederlanders heeft zowel psychische als somatische gezondheidsproblemen. Somatische gezondheidsproblemen zijn lichamelijke klachten, zoals astma, diabetes en hartaandoeningen. Zes procent van de werknemers heeft alleen psychische gezondheidsproblemen. De kans om vanuit werk in te stromen in de WW is groter voor mensen met gezondheidsproblemen dan voor mensen zonder gezondheidsproblemen. Er zijn vooral verschillen met de aanwezigheid van psychische gezondheidsproblemen. Iemand zonder gezondheidsproblemen heeft gemiddeld een kans van 2,8 procent om vanuit werk in te stromen in de WW. Voor iemand met psychische gezondheidsproblemen of zowel psychische als somatische problemen is die kans 4,6 procent. Deze verschillen in instroomkans zijn groter dan de verschillen naar leeftijdsgroep en opleidingsniveau.

De kans op uitstroom uit WW is daarnaast kleiner als er sprake is van gezondheidsproblemen. Iemand zonder gezondheidsproblemen heeft gemiddeld 35 procent kans op uitstroom uit de WW richting duurzaam werk. Voor iemand met psychische gezondheidsproblemen is die kans gemiddeld 27 procent. Als iemand zowel psychische als somatische problemen heeft, is de gemiddelde kans om duurzaam aan het werk te gaan vanuit de WW nog kleiner: 22 procent.

Uitstroom uit de bijstand
Bij de bijstand hangen gezondheidsproblemen, net als bij de WW, samen met een grotere instroomkans. Dit speelt opnieuw vooral bij de aanwezigheid van psychische gezondheidsproblemen. Iemand zonder gezondheidsproblemen heeft gemiddeld een kans van 0,5 procent om in te stromen in de bijstand. Voor iemand met psychische gezondheidsproblemen is die kans gemiddeld ongeveer één procent. Dat is meer dan een verdubbeling van het risico. De verschillen naar leeftijd zijn wederom kleiner dan de verschillen naar gezondheid. Het verschil naar gezondheidsproblemen is wel vergelijkbaar met het verschil naar opleidingsniveau.

Eenmaal in de uitkering is de kans om weer uit te stromen naar duurzaam werk kleiner voor mensen met gezondheidsproblemen. Iemand zonder gezondheidsproblemen heeft gemiddeld een kans van 6,7 procent om uit te stromen uit de bijstand richting duurzaam werk. Voor iemand met psychische gezondheidsproblemen is die kans 3,6 procent. Iemand met zowel psychische als somatische gezondheidsproblemen heeft een nog kleinere kans: 2,8 procent.

De verschillen naar gezondheid
De verschillen naar gezondheid zijn groter bij instroom in de bijstand dan bij instroom in WW. Dat blijkt wanneer de instroomkansen met en zonder gezondheidsproblemen in relatieve zin met elkaar worden vergeleken. In de bijstand is de instroomkans met psychische gezondheidsproblemen ten opzichte van de kans zonder gezondheidsproblemen ruim twee keer zo groot, in de WW is die kans een half keer zo groot. Ook bij de uitstroom naar duurzaam werk zijn de verschillen naar gezondheidsproblemen in relatieve zin groter bij de bijstand dan bij de WW.

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Lees meer op overzichtspagina Preventie