Ziekteverzuim is in 2019 weer toegenomen

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel

De stijging van het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is vorig jaar licht doorgezet. In 2019 verzuimde 4,4 procent van de werknemers wegens ziekte. Dit was in 2018 4,3 procent tegen 3,8 procent in 2014. Dit meldt het CBS op basis van de Kwartaalenquête Ziekteverzuim.

Lees ook: Hoe te handelen bij een ziektegolf als gevolg van de pandemie van het Coronavirus COVID-19?

Verzuim wegens ziekte verschilt per kwartaal en is in het eerste en vierde kwartaal van het jaar altijd hoger dan in de rest van het jaar. In het laatste kwartaal van 2019 liep het ziekteverzuim op tot 4,5 procent. Alleen de eerste kwartalen van 2018 (4,7 procent) en 2019 (4,9 procent) kenden een hoger ziekteverzuim.

Gezondheidszorg
In 2019 werd door werknemers het meeste verzuimd in de gezondheidszorg, maar ook bij waterbedrijven en afvalbeheer (beide 5,7 procent). Hoewel de gezondheidszorg pas sinds 2018 het hoogste ziekteverzuim kent, is het verzuim daar al jaren bovengemiddeld hoog. Vooral onder werknemers in verpleeg- en bejaardenhuizen is het verzuim hoog: op de duizend dagen werd door hen 68 dagen niet gewerkt vanwege ziekte.

Daarvoor was het ziekteverzuim het hoogst bij de overheid. In 2019 was het verzuim onder overheidsmedewerkers 5,5 procent. Ook in de industrie, vervoer en opslag, en onderwijs lag het ziekteverzuim vorig jaar boven het gemiddelde. Traditioneel kent de horeca het minste verzuim door ziekte. In 2019 was het verzuim voor het eerst het laagst in de landbouw: 2,6 procent.
De toename van het ziekteverzuim is vanaf 2014 zichtbaar in vrijwel alle bedrijfstakken. De financiële dienstverlening is de enige sector waar het ziekteverzuim in 5 jaar is afgenomen, tot 2,7 procent.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
Kwartaalcijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daaruit is echter niet af te leiden met welke klachten werknemers verzuimen. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek onder werknemers dat het CBS samen met TNO uitvoert, heeft hier wel gegevens over.

Van de werknemers die in 2018 ziek thuisbleven had 44,1 procent griep of verkoudheidsklachten bij het laatste verzuim. Dat is meer dan in 2014, toen 40,2 procent deze klacht noemde. Ook psychische klachten, overspannenheid of burn-out werden in 2018 vaker genoemd: 7,2 procent, tegen 5,7 procent in 2014. Werknemers die verzuimen met psychische klachten blijven het hoogste aantal dagen thuis. In 2018 verzuimden werknemers met dit soort klachten bij het laatste verzuim gemiddeld 59 werkdagen.

Bron: CBS

Lees meer op overzichtspagina Preventie