Neem maatregelen om fysieke belasting werknemers te beperken

De komende jaren moet het afhandelen van bagage op Schiphol volledig worden geautomatiseerd of gemechaniseerd.

Voeren je medewerkers werkzaamheden uit die hun gezondheid en veiligheid in gevaar brengen of tillen ze te zwaar? Neem dan maatregelen om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij je personeel wordt beperkt. Dat deden 6 bagage-afhandelaren op Schiphol niet. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) legt ze definitief een last onder dwangsom (LOD) op.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) constateerde dat de betrokken bedrijven nog onvoldoende maatregelen namen -zoals de inzet van tilhulpen en het afwisselen van taken- om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij het grondpersoneel werd beperkt. Medewerkers tilden nog steeds te zwaar of voerden bagage werkzaamheden uit die de gezondheid en veiligheid in gevaar brachten.

Tilhulpen en bagagerobots

In de zomer van 2023 heeft de NLA een voornemen voor de last onder dwangsom (LOD) uitgedaan naar de bagage-afhandelaren op Schiphol. Deze konden daarop hun zienswijzen indienen. Dat hebben zij gedaan en deze zijn door de NLA beoordeeld. Inmiddels heeft Schiphol tilhulpen en bagagerobots aangeschaft die binnenkort inzetbaar worden, naast de hulpmiddelen die er al zijn. Ten opzichte van eerdere inspecties is verbetering zichtbaar, maar uit recente inspecties blijkt dat de bagage-afhandelaren de beschikbare hulpmiddelen nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken of dat er onvoldoende wordt afgewisseld in werkzaamheden.

De LOD verschilt per werkgever, de hoogste bedraagt 65.000 euro per maand als niet aan de last wordt voldaan. De last gaat over de behandeling van passagiersbagage in de bagagekelders en het laden en lossen van bagage bij de vliegtuigen op de platforms. De komende jaren moet het afhandelen van bagage volledig worden geautomatiseerd of gemechaniseerd.

Handhaving maatregelen

Om te voorkomen dat het grondpersoneel fysiek in de tussenliggende tijd niet te zwaar wordt belast, moeten afhandelaren ervoor zorgen dat beschikbare hulpmiddelen worden gebruikt en dat er wordt afgewisseld in werkzaamheden.

Een last onder dwangsom is een verplichting die, in dit geval door de NLA, op grond van de wet wordt opgelegd. Een dwangsom is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid zolang niet binnen een bepaalde termijn aan een verplichting wordt voldaan. Het komend najaar zal de NLA regelmatig controleren of de vereiste maatregelen worden genomen.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie