Fysieke belasting verbeteren in de praktijk

Gezondheidsmanagement
Achtergrondartikel
Fysieke belasting verbeteren in de praktijk

De wettelijke verplichtingen ten aanzien van fysieke belasting zullen uiteindelijk moeten resulteren in effectieve maatregelen in de praktijk. Resultaat is gewenst op het gebied van verzuim, minder gezondheidsschade en een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar hoe pak je dit aan in de praktijk? 

Oplossingen voor fysiek belastende situaties of fysieke knelpunten kunnen op meerdere manieren worden benaderd. We behandelen de meest logische aanvliegroutes. De weg van de ‘stand der techniek en goede praktijken’ staat beschreven in de Arbocatalogussen. Deze zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Is deze getoetst en in orde bevonden door de inspectie SZW, dan wordt deze catalogus een referentie voor de inspectie. Van veel beroepen is het bekend dat fysieke belasting een issue is. Daarom zien we maatregelen beschreven binnen de Arbocatalogussen van de verschillende branches. Deze maatregelen worden binnen de branche gezien als meest logische manier om de fysieke belasting te beperken. Het is een praktische uitwerking van de Arbowet per werkgebied. Enkele voorbeelden: 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 236,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie