'Gezond werk is werk zonder stress!'

Campagne 2014-2015 van EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft op 18 juni de eerste golf van officiële campagnepartners bekendgemaakt van de EU-campagne 2014-2015, 'Gezond werk is werk zonder stress!' (#EUmanagestress). De campagnepartners zijn afkomstig uit diverse sectoren in heel Europa en omvatten onder meer federaties van werkgevers- en werknemersorganisaties, technologieplatforms, niet-gouvernementele organisaties en multinationale ondernemingen. Deze worden ondersteund door de mediapartners van de campagne, die het belang van het beheren van werkgerelateerde stress en psychosociale risico's zullen communiceren.

Een gezonde werkplek
De campagne is de jongste telg in een reeks campagnes onder de overkoepelende titel 'Een gezonde werkplek'. Deze campagnes worden gecoördineerd in meer dan dertig landen en worden erkend als 's werelds omvangrijkste campagnes op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Stress, het onderwerp van de campagne voor 2014-2015, is het op een na vaakst gerapporteerde werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa en wordt gezien als de oorzaak van meer dan de helft van alle verloren werkdagen. De campagnepartners zijn zich bewust van de positieve effecten die het aanpakken van psychosociale problemen kan hebben op de totale bedrijfsprestaties, met name in het kader van langetermijnduurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zullen het goede voorbeeld geven en andere organisaties aansporen om ook over te gaan tot het beheren van stress.

Stress en psychosociale risico's
De directeur van EU-OSHA, dr. Christa Sedlatschek, stelt dat de grote verscheidenheid aan officiële campagnepartners van cruciaal belang is voor het succes van de campagne. "Deze organisaties hebben allemaal iets gemeen: het beheer van stress en psychosociale risico's ligt hun heel na aan het hart. Onze officiële partners vormen een geëngageerde groep van Europese leiders op het gebied van het beheer van werkgerelateerde stress en zullen helpen om de campagneboodschap over te brengen dat psychosociale risico's op dezelfde praktische, systematische wijze kunnen worden beheerd als andere veiligheids- en gezondheidsrisico's. Hun input is essentieel om de campagne in de verschillende sectoren en geografische gebieden tot op de werkvloer te coördineren."

Netwerkactiviteiten
De voordelen van het partner zijn gaan verder dan alleen een grotere zichtbaarheid en een beter profiel wat maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft. Campagnepartners krijgen de kans om ten volle aan netwerkactiviteiten en de uitwisseling van ervaringen deel te nemen en komen, voor het eerst, in aanmerking voor de Award voor goede praktijken voor officiële campagnepartners.

Benchmarking
Ook kunnen officiële campagnepartners initiatieven op het gebied van OSH-benchmarking ontplooien, een van de meest aantrekkelijke activiteiten van de vorige campagne. Tijdens de campagne zullen overal in Europa workshops over benchmarking worden gehouden om partners de mogelijkheid te bieden goede praktijken te delen. De eerste workshop, waarbij Heineken als gastheer optreedt, zal op 2 juli 2014 in Amsterdam worden gehouden en zal betrekking hebben op een essentieel onderwerp: leiderschap op het gebied van OSH.

Seminar over de relatie tussen stress en productiviteit 
De partners verbinden zich er van hun kant toe om via alle mogelijke communicatiekanalen informatie over de campagne te verspreiden en te publiceren. Partners kunnen evenementen en activiteiten organiseren of video's of multimedia-dvd's over goede praktijken produceren. Zo zal de Europese Vereniging van nationale productiviteitscentra (European Association of National Productivity Centres) dit jaar een seminar over de relatie tussen stress en productiviteit organiseren, terwijl de Europese Confederatie van Onafhankelijke vakbonden (CESI) van plan is een standpuntnota aan te nemen die kan worden gebruikt om bij de Europese instellingen te lobbyen voor meer aandacht voor het beheer van stress op het werk.

Campagne risicopreventie succesvol
De vorige campagne, over risicopreventie, kon profiteren van de kennis en inzet van uiteindelijk 87 officiële partners, die allemaal betrokken waren bij het verspreiden van de campagneboodschap door middel van trainingen, coaching, workshops, seminars en conferenties. Zo focuste Toyota Material Handling Europe zich tijdens de campagne op de ontwikkeling van onderzoek, opleiding, de uitwisseling van ideeën en deskundigheid op het gebied van risicopreventie.


Campagnepartner worden?
EU-OSHA moedigt alle Europese en multinationale organisaties ertoe aan officieel campagnepartner te worden. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde voor de werving van campagnepartners, die loopt tot 31 oktober.

De campagne
‘Gezond werk is werk zonder stress!’ is een gedecentraliseerde campagne waaraan organisaties en personen op lokaal, nationaal en Europees niveau kunnen meedoen. De campagne wordt op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA in meer dan dertig Europese landen en wordt ondersteund door officiële campagnepartners – Europese organisaties en multinationals en de mediapartners van de campagne.

Gedurende heel 2014 en 2015 voert EU-OSHA campagne om mensen meer bewust te maken van het belang van de aanpak van stress en psychosociale risico's op het werk. Het mag dan een hele opgave lijken om iets te doen aan psychosociale risico's en werkgerelateerde stress, met deze campagne wil EU-OSHA laten zien dat deze problemen op eenzelfde logische en systematische manier kunnen worden aangepakt als elk ander probleem op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Tegen deze achtergrond heeft de campagne Een gezonde werkplek 2014-15 de volgende hoofddoelen:

  • mensen bewust maken van het groeiende probleem van werkgerelateerde stress en psychosociale risico's;
  • eenvoudige, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren aanreiken voor het beheersen van psychosociale risico's en stress op het werk, en gebruik ervan promoten;
  • de argumenten om psychosociale risico's en stress op het werk aan te pakken, evenals de positieve effecten daarvan, onder de aandacht brengen.


Belangrijke data

  • Start van de campagne: 7 april 2014
  • Start van de Awards voor goede praktijken: 15 april 2014
  • Sluiting inschrijving campagnepartner: 31 oktober 2014
  • Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk oktober 2014 en 2015
  • Uitreikingsceremonie van de Awards voor goede praktijken: april 2015
  • Top over gezonde werkplekken: november 2015


Volg de campagne!

Volg de campagne op Twitter, ga naar de EU-OSHA-blog of abonneer u op de maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt zich ook inschrijven om regelmatig nieuws en informatie van EU-OSHA te ontvangen via RSS feed.

Psychosociale arbeidsbelasting