Helft werknemers voelt geen steun leidinggevende bij werkstress

De ondersteuning vanuit werkgevers bij mentale gezondheidsproblemen is verslechterd in vergelijking met het onderzoek van een jaar eerder.

Meer dan de helft van alle werkenden in Nederland ervaart 1 of meerdere keren per week stress. Gemiddeld gaat het om 7 werkdagen per maand. Slechts 54 procent voelt zich in zo’n geval door de leidinggevende gesteund. Dat blijkt uit het onderzoek People at Work 2023: a global workforce view, uitgevoerd door HR- en salarisdienstverlener ADP.

4 op de tien werknemers vindt dat managers, leidinggevenden en andere collega's niet in staat zijn om zonder oordeel het gesprek aan te gaan over stress en mentale gezondheid. Meer dan een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de werkgever helemaal niets doet ter bevordering van de mentale gezondheid van medewerkers.

Zorg voor welzijn werknemers

In de coronacrisis waren bedrijven veel bezig met het zorgen voor het welzijn van hun medewerkers. Mentale en lichamelijke gezondheid werden in die periode steeds belangrijker. HR- en salarisdienstverlener ADP ziet dat de ondersteuning vanuit werkgevers bij mentale gezondheidsproblemen is verslechterd in vergelijking met het onderzoek van vorig jaar. Zo is het percentage werkenden dat zich gesteund voelde door zijn manager gedaald van 61 naar 54 procent.

Ook de aandacht die werkenden vanuit collega's ervaren is gedaald: van 66 naar 60 procent. Het aandeel werkgevers dat helemaal niets doet is nauwelijks veranderd en schommelt rond de 1 op 4. En dat terwijl het percentage werkenden dat zegt dat het werk daadwerkelijk onder stress lijdt, licht gestegen is naar meer dan één op de drie.

Minder ondersteuning

Sommige werkgevers bieden wel nog steeds ondersteuning in de vorm van extra vrije dagen (15 procent) en het intensiveren van de communicatie en het contact met hun medewerkers (20 procent). Deze percentages zijn echter wel beduidend lager dan een jaar, toen 20 procent extra vrije dagen kreeg en 26 procent aangaf dat er meer communicatie en contact vanuit de werkgever was.

Het aantal ondervraagden dat aangeeft dat teambuildingsactiviteiten worden georganiseerd om het welzijn te bevorderen, is gestegen van 19 naar 22 procent. Ook geeft 15 procent van de ondervraagden aan dat ze na werktijd geen berichten van de werkgever meer hoeven te lezen en te beantwoorden.

Bron: ADP Nederland

Psychosociale arbeidsbelasting