Helft werknemers buiten werktijd bereikbaar

Psychosociale arbeidsbelasting
Nieuwsartikel
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een internetenquête onder bijna 63 duizend  in Nederland werkzame werknemers van 15 tot 75 jaar. Zij krijgen vragen over arbeidsomstandigheden, -ongevallen, -verhoudingen, -voorwaarden, en werkinhoud.

De helft van de werknemers geeft aan vaak of altijd buiten werktijd voor werkgerelateerde zaken bereikbaar te zijn. Van alle beroepsklassen zijn managers het meest buiten werktijd bereikbaar, met 76 procent. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

Bijna de helft van alle werknemers is vaak (24 procent) of altijd (23 procent) buiten werktijd bereikbaar voor het werk, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of whatsapp. Ruim drie kwart van de managers is buiten hun werkuren bereikbaar voor collega’s of klanten. Werknemers met een bedrijfseconomisch of administratief beroep, een beroep in de techniek, of in zorg en welzijn, zijn gemiddeld het minst vaak, 41 procent, bereikbaar buiten werktijd.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een internetenquête onder bijna 63 duizend  in Nederland werkzame werknemers van 15 tot 75 jaar. Zij krijgen vragen over arbeidsomstandigheden, -ongevallen, -verhoudingen, -voorwaarden, en werkinhoud. Ook wordt gevraagd of, en zo ja hoe vaak, ze buiten werktijd voor werkgerelateerde zaken bereikbaar zijn voor collega’s of klanten.

Beroep
Van alle beroepsklassen zijn managers het meest buiten werktijd bereikbaar (76 procent). Ook werknemers met een pedagogisch beroep, veelal werkzaam in het onderwijs, zijn dit met 61 procent meer dan de meeste andere beroepen. Werknemers met een bedrijfseconomisch of administratief beroep, een beroep in de techniek, of in zorg en welzijn, zijn gemiddeld het minst vaak bereikbaar buiten werktijd. Toch zijn ook in deze beroepen nog altijd ruim 4 op de 10 werknemers frequent in eigen tijd bereikbaar.

Arbeidsrelatie
Hoogopgeleiden met een vaste arbeidsrelatie geven vaker dan hoogopgeleiden met een flexibele arbeidsrelatie aan buiten werktijd bereikbaar te zijn: 51 tegen 42 procent. Onder laagopgeleiden zijn het juist degenen met een flexibele arbeidsrelatie (47 procent) die buiten het werk om iets vaker bereikbaar zijn dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie (43 procent).

Laagopgeleiden geven vaker dan hoogopgeleiden aan dat ze ‘altijd’ bereikbaar zijn buiten hun werk om: 26 tegen 20 procent. Het aandeel werknemers dat aangeeft ‘vaak’ buiten werktijd bereikbaar te zijn, neemt toe met het onderwijsniveau: van de laagopgeleiden is 19 procent vaak voor hun werk bereikbaar in eigen tijd, van de hoogopgeleiden is dit bijna 30 procent.

Bron: CBS

Lees meer op overzichtspagina Preventie