‘Pre-employment screening’ van sollicitanten: wat is er geoorloofd?

Pre-employment screening

De verkeerde persoon aannemen, dat willen werkgevers liever niet. Veel werkgevers screenen sollicitanten daarom vaak in meer of mindere mate. In mindere mate: door een sollicitant ‘even’ te Googlen of door een kijkje te nemen op de social media van de sollicitant. In meerdere mate: door de sollicitant om een VOG te vragen of door gebruik te maken van een formele ‘Pre Employment Screening’ (PES). Hierbij wordt de sollicitant onder de loep gelegd, vaak door een derde partij. Voor welke vorm van screening een werkgever ook kiest, in alle gevallen worden er in meerdere of mindere mate persoonsgegevens van de sollicitant verwerkt. En hier zijn regels aan verbonden. 

Een check op het arbeidsverleden, de integriteit en moraliteit 

Screening betekent dat een werkgever informatie over een sollicitant verzamelt om zo een goed beeld te vormen over diens arbeidsverleden, integriteit en moraliteit. Op basis daarvan zal de werkgever een inschatting kunnen maken over de betrouwbaarheid van de sollicitant. Soms gaat de werkgever zelf op zoek naar informatie, bijvoorbeeld door referenties na te bellen.. In verband met privacy van de sollicitant mag dit alleen als de sollicitant toestemming heeft...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Duurzame inzetbaarheid