Kosten werkstress rijzen de pan uit

Psychosociale arbeidsbelasting
Nieuwsartikel
De impact van de coronacrisis op het werk is groot. Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis en de grenzen tussen werk en privé vervagen.

De maatregelen die werkgevers ter preventie van werkstress nemen hebben nog weinig effect op de kosten van werkstress gerelateerd verzuim. De jaarlijkse kosten daarvan zijn ruim drie miljard euro per jaar. Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico en 35 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor verzuim. Dit blijkt uit de factsheet Werkstress van TNO.

Bijna anderhalf miljoen Nederlandse werknemers hebben burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim waren in 2018 opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar. Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. In 2019 gaf bijna de helft van de werkgevers aan dat werkstress een belangrijk risico is in het bedrijf en 35 procent van de werknemers geeft werkdruk/werkstress als reden voor het verzuim.

Preventiemaatregelen

Werkgevers nemen de nodige maatregelen ter preventie. De meest getroffen maatregel is werknemers meer autonomie geven. Twee op de drie werkgevers geven de werknemer meer autonomie om het werk zelf in te richten. Werknemers ervaren de genomen maatregelen nog niet altijd als genoeg, 44 procent vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het aandeel mensen met klachten blijft onverminderd hoog. In 2019 gaven 1,3 miljoen werknemers aan burn-outklachten te hebben. De kosten van werkdruk en werkstress blijven ook hoog. In 2018 liepen deze op tot 3,1 miljard euro. Dit komt vooral door langer verzuim met dezelfde klachten. De kosten per persoon stegen van 8100 euro in 2017 naar 9100 euro in 2018.

Coronacrisis

De impact van de coronacrisis op het werk is groot. Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis en de grenzen tussen werk en privé vervagen. Toch blijkt dat medio juni, na de eerste golf, de burn-outklachten redelijk stabiel blijven: 1 op de 6 werknemers ervaart op dat moment burn-outklachten. Werknemers in het onderwijs (22%), de ICT sector (21%) en de zorg (19%) hebben het vaakst burn-outklachten.

De stabiele cijfers willen niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn. Zo hebben sommige thuiswerkers moeite om zich te concentreren, en geeft bijna tien procent dit als reden voor het verzuim. De werk-privé balans veranderde gemiddeld niet veel, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Bij thuiswerkende ouders met kleine kinderen verslechterde de werk-privé balans, terwijl deze bij ouders die op locatie werken verbeterde. Positief is dat de sociale steun tijdens de coronacrisis erg goed bleef: ruim 85 procent van de werknemers ervaart veel steun van de leidinggevende.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Preventie