Nieuw rapport: omgaan met stress in Europa: oplossingen

Psychosociale arbeidsbelasting
Nieuwsartikel

Een kwart van de werknemers in Europa geeft aan zich voortdurend of meestal gestrest te voelen op het werk en een vrijwel even hoog percentage zegt dat zijn of haar gezondheid te lijden heeft onder het werk. Psychosociale risico's – zoals monotone taken, een hoge werkdruk, strakke deadlines, een verstoorde balans tussen werk en privéleven, geweld en pesterij, al dan niet door collega's – dragen bij tot werkgerelateerde stress. In het kader van de campagne 'Gezond werk is werk zonder stress', die in heel Europa gevoerd wordt, is een rapport gepubliceerd waarin – aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en casestudy's – een breed overzicht wordt gegeven van psychosociale risico's in Europese werkomgevingen, met voorbeelden van oplossingen op zowel politiek als ondernemingsniveau.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 232,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie