Ruim een miljoen werknemers ervaren werkstress

Psychosociale arbeidsbelasting
Nieuwsartikel
Het is deze week, van 11 tot 15 november, de week van de werkstress. Onderzoeksorganisatie TNO publiceerde aan het begin van deze week de factsheet ‘Werkstress’. TNO adviseert een integrale aanpak om werkstress duurzaam te verlagen.

De kosten van verzuim door burn-outklachten en andere vormen van werkstress bedragen bijna 3 miljard euro per jaar. Vorig jaar gaven meer dan een miljoen mensen aan symptomen van burn-out door werk te ervaren. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS onder ruim zestigduizend werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar.

Het is deze week, van 11 tot 15 november, de week van de werkstress. Onderzoeksorganisatie TNO publiceerde aan het begin van deze week de factsheet ‘Werkstress’. TNO adviseert een integrale aanpak om werkstress duurzaam te verlagen. De factsheet is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA),  een onderzoek van TNO en CBS onder ruim zestigduizend werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar.

Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk maatregelen nodig zijn tegen werkstress. Van het werkgerelateerde verzuim had 35 procent volgens de werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar geleden.

De kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim wegens werkdruk en werkstress zijn wel opgelopen en bedragen in 2017 2,8 miljard euro. De kosten per persoon waren in 2017 met 8.100 euro vergelijkbaar met 2016. De verhoging komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten.

Eén van de thema’s van de week van de werkstress is ‘digital detox’. Bijna de helft (47%) van de werknemers is buiten werktijd vaak tot altijd bereikbaar voor werkgerelateerde zaken; 60 procent maakt bijna altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie en 3 op de 10 werknemers ervaart informatie-overload: zij krijgen zo veel informatie dat zij dat niet meer kunnen verwerken.

Werkstress hangt ook samen met deze laatste twee vormen van technologiegebruik. Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren geeft 45 procent aan dat het werk-gerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat ‘slechts’ 22 procent.

Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal. Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen daarbij een rol en beïnvloeden elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress. Daarbij moet ook aandacht zijn voor aspecten op het niveau van het individu, het team, de organisatie en de maatschappij. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress zijn dan ook cruciaal voor het aanpakken van werkstress.

TNO wil samen met partners stress gerelateerde klachten en uitval voorkomen en het handelingsperspectief van organisaties en medewerkers gericht op voorkomen en reduceren van stress vergroten. Zo willen ze het aandeel werknemers met burn-outklachten terugbrengen van 17,3 procent naar 12 procent in 2030.

Bron: TNO
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie