Vier op tien bedrijven doet iets aan geestelijke gezondheid

Vier op de tien bedrijven treft maatregelen om de mentale gezondheid van de werknemers op peil te houden. Vooral werkgevers in het onderwijs en in de gezondheidszorg zijn daarin het actiefst. Dat blijkt uit een enquête die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft uitgevoerd.

Het gaat onder meer om zaken als coaching, yoga, gezondheidscontroles, e-healthprogramma’s, aandacht voor balans tussen werk en privé en programma’s om stress te verminderen.

Het RIVM ondervroeg voor het onderzoek ruim 3.100 werkgevers uit verschillende sectoren. Grote bedrijven treffen over het algemeen vaker maatregelen dan kleine bedrijven. Binnen de sector ‘vervoer en opslag’ wordt er het minst gedaan om de mentale gezondheid op peil te houden.

‘We weten niet of het werkt’

Opvallend genoeg zeggen acht op de tien bedrijven dat mentale gezondheid belangrijk is voor het succes van het bedrijf. Toch neemt maar de helft van hen daadwerkelijk maatregelen om de werknemers mentaal gezond te houden. Werkgevers die dit niet doen, noemen als reden dat ze niet weten of de programma’s überhaupt effect hebben en dat ze niet weten of die programma’s geld wel waard zijn.

Bedrijven die wel maatregelen nemen, hebben hier veelal financiële redenen voor. Ze hopen onder meer dat het ziekteverzuim daardoor omlaag gaat.

Bron: Personeel & Organisatie

Psychosociale arbeidsbelasting