Werkdruk en ziekteverzuim dalen met professional organizer

De werkdruk daalt met ongeveer de helft en ook het ziekteverzuim daalt flink na de inzet van een professional organizer, zo blijkt uit het onderzoek naar effectiviteit van de dienstverlening dat door de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers is gepubliceerd. Professional organizing blijkt een positief effect te hebben op het organiseren van de werkplek. De problemen met mailbox en werkvoorraad nemen fors af. “Werkdruk is een groot probleem in Nederland”, zo stelt Anke Algera, voorzitter van de NPBO, de beroepsvereniging van Professional Organizers. “Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers weten dat er ook voor praktische zaken als werkvoorraad en mailbeheer oplossingen zijn die aangeleerd kunnen worden. Het helpt om het werkplezier te verhogen en de kans op ziekteverzuim te verminderen”.

Eerste onderzoek onder eigen klanten 
In Nederland is dit het eerste onderzoek op het gebied van professional organizing. Het werd uitgevoerd onder een groep van ruim 50 zakelijke klanten van leden van de NBPO. Het onderzoek had betrekking op individuele begeleiding. Dit onderzoek geeft een goede indicatie dat professional organizing een positieve bijdrage levert aan de vermindering van de werkdruk en het vergroten van efficiency op de werkvloer.

Na begeleiding door een professional organizer haalt ruim driekwart van de werknemers vaak of altijd de planning afgezet tegen ruim de helft voor de begeleiding. Nog slechts een kwart van de respondenten heeft moeite met plannen (voorheen bijna de helft) en ongeveer de helft van de respondenten die eerst aangaven onvoldoende overzicht en grip op het werk te hebben heeft daar nog last van. Het aantal werknemers dat moeite heeft zich na het werk te ontspannen halveerde. Al met al positieve resultaten van begeleiding door een professional organizer.

Volgens Algera is onvoldoende bekend wat de toegevoegde waarde is van professional organizing. “Er wordt verwacht dat iedereen zijn eigen werk kan organiseren. Maar zeker met de snelle communicatie via e-mail en de invloeden van social media, is dat helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Je ziet mensen omkomen in het werk en ziek worden, terwijl met het aanleren van juiste vaardigheden een groot deel van de problemen kan worden voorkomen. Ons onderzoek toont dat aan”.

Meer informatie: www.nbpo.nl

Bron: NBPO

Psychosociale arbeidsbelasting