Werkende Nederlander ervaart toenemende werkstress

Vier adviezen om het anders te doen

Ruim veertig procent van de werkende Nederlanders ervaart meer werkstress dan een jaar eerder. Hiermee stijgt de trend van een oplopende werkdruk al een aantal jaar op rij. Zo blijkt uit het RED Report van Tempo-Team.

Deze toenemende werkstress wordt volgens het rapport onder andere veroorzaakt door de overvloed aan digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en de hoge eis aan flexibiliteit, waarbij het steeds moeilijker wordt om een goed evenwicht tussen werk en privé te vinden. De HR-dienstverlener hield zijn jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek onder 2500 Duitse, Belgische en Nederlandse werkgevers en werknemers.

Sluipmoordenaar stress

'De oplopende werkdruk is een sluipmoordenaar. Het is belangrijk dat organisaties hier serieus naar kijken, anders verwachten we dat steeds meer mensen vast gaan lopen in hun baan en kunnen  gaan uitvallen. Echter, door de hoge werkloosheid blijft iedereen – uit angst om zonder werk te komen zitten- maar doorgaan, met alle gevolgen van dien', aldus Melanie Koelemaij, HR-directeur bij Tempo-Team.

Uit onderzoek van het ministerie van SZW bleek eerder dit jaar al dat een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk. Hierdoor is werkstress het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher kondigde vorige maand aan de komende vier jaar werkstress bespreekbaar te maken met werkgevers en werknemers en de Inspectie SZW extra te laten controleren op werkstress.

Stress in kaart brengen

Organisaties kunnen het nodige doen om een te hoge werkdruk bij hun werknemers tijdig in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door via een tevredenheidsonderzoek beter naar medewerkers te luisteren, hen meer inspraak te geven. Koelemaij: ‘De digitale ontwikkelingen en de snelheid van de veranderingen zullen niet minder worden, integendeel.’ Koelemaij geeft nog vier adviezen voor werkgevers:

1. Geef de werknemers echt iets te zeggen over de koers die de organisatie uitstippelt. Het geeft vertrouwen en dus meer rust als je als werknemer weet waarom je organisatie bepaalde beslissingen neemt en je weet wat jouw inbreng toevoegt aan het totale proces, en daar ook inspraak in hebt.

2. Actief mee kunnen denken en gehoord worden bij oplossingen motiveert enorm. Dan hoeft een hogere werkdruk niet tot meer stress te leiden.

3. Werkgevers moeten blijven investeren in opleidingen. Dit zorgt voor minder stress op de werkvloer omdat daarmee de vaardigheden en kennis up-to-date blijven.

4. Informeer op maat, niet per se alles tegelijk aan iedereen. 'Alle medewerkers goed en volledig informeren is essentieel, maar pas op voor een ‘overkill’. Te veel of niet relevante informatie schiet zijn doel voorbij'.

Bron: RED Report, Tempo-Team

Psychosociale arbeidsbelasting