Werknemers minder tevreden over werk

Psychosociale arbeidsbelasting
Nieuwsartikel

Tussen 2016 en 2017 waren werknemers minder tevreden met de werk- en arbeidsomstandigheden dan in 2015. Dit geldt voor zowel vaste arbeidskrachten als zzp’ers, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport ‘De sociale staat van Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Uit de gegevens blijkt ook dat de tevredenheid op de werkvloer jaarlijks schommelt. In 2010 was het percentage werknemers die positief waren over hun werk- en arbeidsomstandigheden het grootst.  Toen gaf 77,2% aan tevreden te zijn met de arbeidsomstandigheden en maar liefst 78,8% was tevreden met zijn of haar werk. Ten opzichte van 2010 is het aantal tevreden werknemers procentueel gezien de afgelopen jaren flink gedaald.
 
Toename burn-outklachten
In 2015 waren er nog 73% van de werknemers tevreden over de arbeidsomstandigheden tegenover 73,2%. Een jaar later was de tevredenheid ongeveer evenveel. Afgelopen jaar nam de tevredenheid over de arbeidsomstandigheden af naar 72,3% en 76,1% over het werk. Deze daling heeft een verband met het aantal het aantal burn-outklachten dat de afgelopen jaren is gestegen. In 2015 kreeg 13,4% van de werknemers hiermee te maken, in het jaar daarop 14,6% en in 2017 nam het percentage toe naar 15,9%.

Opgejaagd
Uit het Tijdsbestedingsonderzoek bleek al dat de mate waarin werknemers zich minimaal een dag per week opgejaagd voelde tussen 2006 en 2011 steeg van 31% naar 39%. Een mogelijke oorzaak is het feit dat ook het aantal werkende uren in die jaren is toegenomen van 25,3 naar 27,1 uur per week. Hoogopgeleiden met kinderen voelen zich relatief vaker opgejaagd. Ook hebben vrouwen hier eerder moeite mee dan mannen, 44% versus 35%.

Inkomen
Een lichtpuntje is het feit dat werknemers wel steeds vaker tevreden lijken te zijn met hun eigen inkomen. Tijdens de economische crisis in 2012 en 2013 was slechts 72% tevreden hierover. In 2018 is de tevredenheid toegenomen naar 80%.

Bron: Pwnet.nl, SCP en TBO

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie