Coronavirus: de invloed van de maatregelen voor bedrijven (UPDATE)

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die eerder in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Dat adviseert het RIVM aan de Rijksoverheid. Het aantal besmettingen met het Coronavirus in Nederland neemt verder toe. Dit kan invloed op je bedrijf hebben. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat werknemers recht hebben op een veilige werkplek. Welke maatregelen moeten en mogen er worden genomen om te voorkomen dat het virus jouw bedrijf bereikt? Hoe kunnen werkzaamheden ondanks de door de overheid opgelegde maatregelen doorgang vinden?

Ruim twee maanden geleden, in december 2019, brak het nieuwe coronavirus uit. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Dit virus kan leiden tot koorts- en luchtwegklachten. In Nederland werd het Coronavirus op 27 februari, voor het eerst vastgesteld. Op donderdag 12 maart lag het aantal besmette mensen in Nederland op 614. Vijf Nederlanders zijn aan de gevolgen van besmetting met het Coronavirus overleden. Kijk voor de actuele informatie over het Coronavirus op de site van het RIVM.

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is. Ook blijkt na de analyse van virussen van patienten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Om wijde verspreiding tegen te gaan, adviseert het RIVM nu maatregelen te nemen. De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven.

Uitbreiding maatregelen
In Nederland gelden met ingang van donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De volledige maatregelen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid. Iedereen in Nederland met luchtwegklachten zoals neusverkoudheid, hoesten en keelpijn en/of koortsklachten wordt opgeroepen thuis te blijven en sociaal contact te vermijden. Neem bij verergering van de klachten telefonisch contact op met de huisarts. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden waar mogelijk te spreiden. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden tot en met 31 maart. Van zorgpersoneel en personeel in vitale processen wordt veel gevraagd. Zij worden gevraagd pas thuis te blijven als ze klachten hebben én koorts.

Werkgevers kunnen waar mogelijk er voor kiezen de werktijden te spreiden. Zo gaat chipmaker ASML bijvoorbeeld 10.000 man aan personeel opsplitsen in groepen die om de week vanuit huis of 'gewoon' op hun werkplek hun werkzaamheden verrichten, meldt het Financieele Dagblad. Op die manier wil het bedrijf voorkomen dat het dagelijkse werk in gevaar komt door het Coronavirus. Denk verder aan het toepassen van een soort vakantieplanning. In de zomermaanden worden de werkzaamheden bij de meeste bedrijven verdeeld of aangepast, omdat er minder mensen aan het werk zijn. De mensen die er niet zijn, moeten dan natuurlijk wel werkzaamheden (thuis) kunnen verrichten. Bedrijven met meer dan honderd werknemers in één ruimte moeten zeker actie ondernemen.

Werktijdverkorting
De overheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd-WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20 procent lager is dan normaal, vanwege de effecten van het Cornavirus en de getroffen maatregelen. Een vergunning voor werktijdverkorting kan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangevraagd. Bijna 500 bedrijven hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd. Daarvan zijn 167 aanvragen behandeld: 121 werkgevers kregen de vergunning. Deze vergunningen zijn maximaal 6 weken geldig. Verbetert de situatie binnen die zes weken, dan kunnen medewerkers gelijk weer aan het werk. Verbetert de situatie niet dan kan de werktijdverkorting tot 18 weken worden verlengd.

Hygiëne
De hygiënemaatregelen zijn niet anders dan bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, maar nu wordt handen schudden ook met klem afgeraden. Was je handen regelmatig. Zeker na een toiletbezoek of het snuiten van je neus, maar ook voor het eten. Als je moet hoesten of niezen, doe dit in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Die papieren zakdoekjes kan je voor de zekerheid op de werkplek aanbieden, net als desinfecterende handgel. Houd de richtlijn van het RIVM aan om besmetting met het Coronavirus te voorkomen.

Bron: RIVM

Arbeidshygiënist en microbioloog Wim van Alphen beschrijft op Arbeidsveiligheid.net welke preventieve maatregelen aan te bevelen zijn bij de dreiging van een epidemie of pandemie.

Training Biologische agentia, inclusief Coronavirus 15 april
Tijdens deze training hoort u wat de belangrijkste biologische risico’s zijn en welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt. Gezien de actualiteit zal de docent, gepromoveerd microbioloog, ook aandacht besteden aan het Coronavirus. Welke (preventie) maatregelen kunt u treffen? (bijv. wat te doen met luchtcirculatiesystemen?). U hoort wat belangrijke feiten zijn en leert zin van onzin te onderscheiden.
Lees meer op overzichtspagina Preventie