Dossier ‘het personeelsdossier’

Personeelsdossiers

Iedere werknemer heeft er – als het goed is – één: voor de een wat dikker dan voor de ander. Een personeelsdossier. Maar wat moet er nu precies in staan, wat zijn de bewaartermijnen en hoe zit het met de privacy van de werknemer? Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen van het personeelsdossier? In dit artikel ‘dossier personeelsdossier’ zal hier nader op ingegaan worden.

Waarom een personeelsdossier?

In een personeelsdossier worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld informatie over het functioneren van de werknemer, informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (loonadministratie voeren en belastingen afdragen) en andere zaken die nodig zijn voor het voeren van personeelsbeleid.

Wat mag er in staan?

Een belangrijk principe uit het privacyrecht (een basisprincipe van de AVG) geldt ook bij het bijhouden van het personeelsdossier: er mag nooit méér vastgelegd worden dan noodzakelijk is: dit moet altijd in het achterhoofd gehouden worden bij de inrichting van het personeelsdossier. 
Wat er concreet in het personeelsdossier mag staan zijn contactgegevens van de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Rollen en verantwoordelijkheden