De ondernemingsraad en de VGWM-commissie

Ondernemingsraad

Veel ondernemingsraden hebben een VGWM-commissie, een commissie die zich richt op de thema’s Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Als preventiemedewerker word je geacht met deze commissie samen te werken. Wat houdt deze commissie precies in?

Zorgtaak

De ondernemingsraad (OR) heeft onder andere als taak de naleving van voorschriften, wetten en regels te stimuleren. Dit wordt ook wel de zorgtaak van de OR genoemd. De taak is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (art. 28 WOR). Daarin staat dat de OR, zoveel als in zijn vermogen ligt, de naleving van voor de onderneming voorschriften bevordert. Het gaat om ‘voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen’. Ervaring laat zien dat deze stimulerende factor nodig is. Te vaak zijn voorschriften op papier geregeld, maar laten de implementatie (uitvoering), draagvlak en communicatie te wensen over.

Taak van de OR

De taak van de OR is er overigens niet alleen op gericht dat deze voorschriften worden nageleefd, maar vooral ook hoe. Allereerst moet dus duidelijk zijn welke voorschriften op het gebied van arbo op de organisatie van toepassing zijn. De aard en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Rollen en verantwoordelijkheden