Meer aandacht voor veilige arbeidsmiddelen en veiligheidsprocedures

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel
​​​​​​​Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

In Eindhoven raakte dinsdag 30 juli een bouwvakker gewond na een val van ruim negen meter op een bouwplaats in de wijk Tongelre. De man is gestabiliseerd op een brancard naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. Het vallen van hoogte is één van de meest voorkomende arbeidsongevallen.

De Inspectie SZW keek begin dit jaar naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen in 2018 en of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval in de toekomst voorkomen kan worden. Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Het aantal meldingen van een arbeidsongeval is met vier procent gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018.

Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie. In de bouw zijn vorig jaar twintig mensen door een ongeval om het leven gekomen. Dat is precies hetzelfde aantal als in 2017. De bouw is daarmee de sector waarin de meeste fatale ongelukken plaatsvinden.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW riep naar aanleiding van dat onderzoek bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. “Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.”

Vallen van hoogte
Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen.

Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

Bron: NU.nl en Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie