Wie doet wat in het arbobeleid?

Als arbocoördinator heeft u taken op het gebied van arbeidsomstandigheden. U staat daar niet alleen voor. Bij het uitstippelen en het uitvoeren van arbobeleid in de organisatie zijn allerlei partijen betrokken. De werkgever en de medewerkers, de preventiemedewerker(s) en voor zover aanwezig, de OR, de VGWM-commissie, de arbocommissie en de afdeling HR. Interessant om te kijken welke rol deze partijen spelen in het arbobeleid en wat hun verhouding tot elkaar is.

De werkgever
De werkgever moet een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het arbobeleid. Hij kan wel bepaalde taken en verantwoordelijkheden delegeren, aan de personeelsfunctionaris, aan de directieleden of aan de arbocoördinator, maar hij blijft eindverantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gevoerde arbobeleid.

De arbocoördinator en de preventiemedewerker(s)
Iedere organisatie van meer dan 25 medewerkers is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de RI&E en met de uitvoeringen van de maatregelen die uit de RI&E voortkomen. Preventiemedewerker kan een volledige functie zijn, maar kan ook een...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Rollen en verantwoordelijkheden