Ongezond werk zorgt voor hoge kosten en grote risico’s, maar gevolgen zijn niet direct zichtbaar

Negatieve gevolgen van ongezond werk worden door werkgevers en werknemers onderschat.

De belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren zijn veilig, gezond en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Waar de gevolgen van onveilig werken direct zichtbaar zijn is dat bij ongezond werk minder. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting zijn de boosdoeners van ongezond werk.

Zijn bij onveilig werken de gevolgen direct zichtbaar, bij ongezond werk is dat vaak minder direct zichtbaar. Ongezond werk brengt wel grote risico's en hoge kosten met zich mee. De boosdoeners van daarvan zijn blootstelling aan gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting.

Gevolgen ongezond werk

De negatieve gevolgen van ongezond werk worden door werkgevers en werknemers onderschat. Inspecteur-generaal Rits de Boer van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA): “gezondheidsklachten ontstaan over een langere periode, als gevolg van meer onzichtbare risico's. Ze manifesteren zich lang na de blootstelling en soms zelfs pas na het pensioen.”

In zijn reflectie over veilig werken, vraagt De Boer zich af waarom het verkeerde gedrag bij werken zo hardnekkig is. “Wie klauterde niet graag als kind? Als er een dakpan los ligt, is het ook logisch dat mensen hun vroegere behendigheid aanspreken.” Er wordt te vaak niet veilig gewerkt, terwijl bekend is wat je moet doen. “Waarom is het verkeerde gedrag dan toch zo hardnekkig?”

Oneerlijke praktijk

De reflectie gaat ook in op eerlijk werk. Volgens De Boer onderschrijven de inspecties in 2022 duidelijk de stelling dat 'als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar'. Opdrachtgevers dienen scherp te zijn op een aanbod dat klinkt als te mooi om waar te zijn, zodat ze niet onbedoeld meewerken aan het in stand houden van oneerlijke praktijk.

Werk is er momenteel in overvloed. Het zorgt voor inkomen, doel, structuur en vreugde. Dat geeft bestaanszekerheid. De reflectie van de Inspecteur-generaal van de NLA verkent de gedachte of extra instrumenten denkbaar zijn om de komende jaren de bestaanszekerheid te vergroten en de arbeidsvraag te remmen.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Rollen en verantwoordelijkheden