OR en de preventiemedewerker

Rollen en verantwoordelijkheden

De preventiemedewerker wordt door de wijziging in de Arbowet geacht (meer) samen te werken met de bedrijfsarts en met de ondernemingsraad. Wat is de betekenis van het instemmingsrecht voor de beoogde versterking van de positie van de preventiemedewerker? En wat betekent dit voor de samenwerking met de ondernemingsraad?

Word abonnee of log in om de gehele pagina te kunnen bekijken.

Lees meer op overzichtspagina Preventie