OR en de preventiemedewerker

De preventiemedewerker wordt door de wijziging in de Arbowet geacht (meer) samen te werken met de bedrijfsarts en met de ondernemingsraad. Wat is de betekenis van het instemmingsrecht voor de beoogde versterking van de positie van de preventiemedewerker? En wat betekent dit voor de samenwerking met de ondernemingsraad?

Preventie krijgt meer aandacht door de wijziging in de Arbowet. Dit is logisch, gezien de berichten over dodelijke ongevallen en de gevolgen van beroepsziekten. De wetswijziging beoogt de versterking van de positie van twee deskundigen: die van de bedrijfsarts en van de preventiemedewerker. Dit artikel gaat over jou als preventiemedewerker. Naast versterking van de positie is met de wetswijziging ook meer nadruk gelegd op samenwerking. De preventiemedewerker wordt geacht (meer) samen te werken met de bedrijfsarts en met de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad krijgt de toepassing van de wetswijziging een belangrijke stem, namelijk het instemmingsrecht. Je ziet wel uitspraken als ‘Arbowet drijft preventiemedewerker in armen or’ ARBO, 22 mei 2017). Instemmingsrecht betekent dat de OR een voorgenomen wijziging van een regeling beoordeelt en vervolgens besluit om al...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Rollen en verantwoordelijkheden