Werkgevers halen alles uit de kast voor nieuw personeel

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel
De krappe arbeidsmarkt dwingt werkgevers tot het uiterste in hun zoektocht naar medewerkers. Zij bieden naast voldoende ontwikkelingsmogelijkheden een hogere loonschaal of vast contract aan.

De krappe arbeidsmarkt dwingt werkgevers tot het uiterste in hun zoektocht naar medewerkers. Zij bieden naast voldoende ontwikkelingsmogelijkheden een hogere loonschaal of vast contract aan. Dit blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN.

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) is de grootste werkgeversvereniging van ons land en de belangrijkste beloningsadviseur van het bedrijfsleven

Uit het onderzoek blijkt dat bijna vier op de vijf Nederlandse werkgevers last heeft van de krappe arbeidsmarkt. De krapte wordt het sterkst gevoeld binnen de sector techniek (51% van de werkgevers) gevolgd door productie (28%) en ICT (27%). Vooral het tekort aan technici en ICT’ers is de afgelopen tien jaar verder toegenomen. Verder blijkt dat de krapte omhoog ‘schuift’ wat betreft opleidingsniveau. Nu is het tekort aan hbo’ers het nijpendst. In 2008 gold dat nog voor MBO-niveau.

Ontwikkelingsmogelijkheden
Immateriële instrumenten lijken aan populariteit te hebben gewonnen. Het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden is populair om nieuwe medewerkers aan te trekken of huidige vast te houden. Driekwart van de werkgevers past dit toe. Dit sluit aan bij de andere oriëntatie van nieuwe generaties werkenden. Verder wordt het vaste contract veelvuldig ingezet om mensen aan te trekken of juist te binden: 63 procent van de werkgevers doet dit.

Van de financiële instrumenten die werkgevers toepassen, is hoger inschalen de populairste maatregel: 7 op de 10 werkgevers gebruikt dit middel. Als werkgevers extra betalen, dan betekent dat gemiddeld 8,5 procent extra salaris voor de nieuwkomer. Opmerkelijk is het percentage werkgevers dat zittend personeel een aanbrengpremie geeft voor het werven van een nieuwe collega: ruim zestig procent. De variatie in hoogte van deze beloning is uiteenlopend van enkele tientjes tot in enkele situaties zelfs duizenden euro’s.

AWVN ziet in de onderzoeksuitkomsten een bevestiging dat de krappe arbeidsmarkt de prijs van arbeid verhoogt en dat veel werknemers behalve een verhoging van het cao-loon ook incidenteel meer loon krijgen.

Bron: AWVN

Lees meer op overzichtspagina Preventie