Werkwijzer moet voor meer verantwoordelijkheid zorgen bij werken met gevaarlijke stoffen

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel
In de landbouw en glastuinbouw worden tegenwoordig minder gevaarlijke stoffen gebruikt. Bij het gebruik van gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheden voor een veilige werkplek kennen.

De risico’s van werken met gevaarlijke gevolgen kunnen heel groot zijn. Het oplopen van ernstig letsel of het krijgen van een ernstige ziekte zijn enkele van deze risico’s. Om dit gevaar onder de aandacht te brengen, komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen. De digitale tool biedt betrokkenen inzicht in de eigen verantwoordelijkheden bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

De Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen is ontstaan uit een initiatief van FNV en tot stand gekomen door een samenwerking tussen het ministerie van SZW, sociale partners en arboprofessionals met ondersteuning door TNO. De digitale tool biedt betrokkenen helder inzicht in de eigen verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Wanneer met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moet op de werkvloer passende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het wel op een gezonde en veilige manier gebeurt. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, is een goed functionerende RI&E en een effectieve arbobeleidscyclus van belang. Het is hierbij noodzakelijk dat zowel werkgevers als werknemers – met name preventiemedewerkers en medezeggenschap - en arboprofessionals weten welke regels uit de Arbowet van toepassing zijn en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. In de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen is dit voor elke partij op een toegankelijke en overzichtelijke wijze in beeld gebracht.

Met de werkwijzer in de hand kunnen werkgevers, werknemers en arboprofessionals elkaar aanspreken wanneer de verantwoordelijkheden die horen bij hun rol niet of onvoldoende worden nagekomen. De digitale tool is zo ingericht dat het voor de gebruiker mogelijk is om gericht de benodigde informatie te verkrijgen. Dit maakt de werkwijzer zowel een instrument voor alle betrokken stakeholders gezamenlijk, als een tool met specifieke informatie voor elke stakeholder afzonderlijk.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie