Vrijgekomen asbest zorgt voor veel oponthoud

Een asbestsaneerder draagt een witte overall en een asbestmasker

Door branden in Vroomshoop en Kloetinge moeten omwonenden nog weken goed opletten om niet in aanraking te komen met vrijgekomen asbestvezels. Zo bleef een basisschool dagenlang dicht en werden speeltuinen afgesloten. Bewoners kregen het advies niets uit eigen tuin te eten en om hun vuilnis in een gezamenlijke container te gooien.

Kankerverwekkende stof

Blootstelling aan asbest is een gezondheidsrisico. Je kan ziek worden bij het inademen van asbestvezels. Asbest is een kankerverwekkende stof Ondanks het verbod op het gebruik van asbest in de jaren ’90 zit er nog veel asbest in gebouwen. Asbestdaken zijn de grootste nog resterende bron van asbestvezels in het milieu.

Basisschool dicht en speeltuin afgesloten

Begin februari kwam er veel asbest vrij bij een grote brand in het Overijsselse Vroomshoop. Het duurt naar verwachting tot april voordat alle asbest in de omgeving is weggehaald. Het gebied waar de asbest is neergedaald is ongeveer 25 hectare groot. Het omvat meer dan 500 huishoudens en bedrijven. Een basisschool in de buurt bleef dagenlang dicht. Verder werden speeltuinen afgesloten. Omwonenden werd verzocht om voorlopig niets eigen tuin te eten.

Ophokplicht voor kippen

Een paar dagen na de brand in Vroomshoop was het ook raak in het Zeeuwse Kloetinge. Bij een radiateurenbedrijf brak brand uit. Het asbest dat daar vrij is gekomen, kwam uit de dakplaten. De Brandweer waarschuwde in de buurt voor vrijgekomen asbest. Ook werden er verdergaande maatregelen getroffen. Zo mochten huisdieren zoals kippen niet vrij rondlopen in de tuin. Bewoners moesten ook voor de zekerheid hun afval deponeren in een gezamenlijke container.

Grootste bron van asbestvezels

Asbestdaken zijn op dit moment nog de grootste bron van asbestvezels in het milieu. Asbestdaken raken na verloop van tijd verweerd en beschadigd door weer en wind. Daardoor komen steeds meer asbestvezels vrij. Deze komen in de lucht terecht en spoelen via het regenwater van het dak. Via tuin of erf worden de vezels mee naar binnen gelopen. Bij calamiteiten zoals brand kan een groot deel van de omgeving vervuild raken met asbest en zijn de opruimingskosten hoog. Deze kosten zijn niet altijd volledig verzekerd.

Bron: RTV Oost en Omroep Zeeland