Is er in jouw bedrijf ook sprake van bedrijfsblindheid?

Het opstellen van een RI&E voor het eigen bedrijf opent letterlijk de ogen van ondernemers en dat voorkomt onnodig gevaarlijke situaties op de werkvloer.

Als preventiemedewerker of werkgever ben je bekend met de RI&E en de RI&E-plicht om gezondheid en veiligheid op de werkvloer te bevorderen. In de Week van de RI&E wordt er met activiteiten rondom de RI&E aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Zo start er een campagne om werkgevers behalve op de verplichting, ook op het nut en de noodzaak van de RI&E te wijzen. Dit jaar staat het thema bedrijfsblindheid centraal.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Werk & Veiligheid besteedt regelmatig aandacht aan de RI&E-plicht en geeft handvatten en tips om hiermee om te gaan. Toch zijn er nog veel werknemers die niet weten dat de RI&E verplicht is.

Bedrijfsblindheid

In de Week van de RI&E vragen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Steunpunt RI&E aandacht voor dit onderwerp. In de week van 20 tot 24 juni initiëren ruim honderd organisaties activiteiten rond de RI&E. Daarnaast start er een campagne om ondernemers te wijzen op de verplichting en het nut en de noodzaak van een RI&E.

Verschillende organisaties, zoals arbodeskundigen, opleiders en brancheorganisaties organiseren activiteiten om met de RI&E aan de slag te gaan. Denk daarbij aan workshops over de RI&E, gratis werkplekscans of korting op het begeleiden van een RI&E-traject door een arbodeskundige. Dit jaar staat het thema bedrijfsblindheid centraal. Bedrijfsblindheid sluit goed aan op het nut en de noodzaak van de RI&E.

Maak zelf eenvoudig een RI&E

Wat is bedrijfsblindheid en is daar in jouw bedrijf ook sprake van? Veel werkgevers hebben het idee dat ze de arbeidsrisico’s wel kennen. Dit blijkt niet altijd het geval. Het opstellen van een RI&E voor het eigen bedrijf opent letterlijk de ogen van ondernemers en dat voorkomt onnodig gevaarlijke situaties op de werkvloer.

Met de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) maak je een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor jouw bedrijf. De IMA is het betrouwbare RI&E-instrument waarmee je een RI&E kan maken. De IMA is geschikt voor iedere branche. Voeg zelf eigen vragen en modules toe, om zo de RI&E volledig af te stemmen op de situatie in jouw organisatie.

Bron: Steunpunt RI&E

Implementatie