Whitepaper: 10 Eisen waaraan een RI&E moet voldoen

10 Eisen waaraan een RI&E moet voldoen

 

Het ministerie van SZW gaat strenger controleren op de aanwezigheid van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Het blijkt dat een deel van de bedrijven nog geen actuele RI&E heeft. Over de eisen die aan een RI&E worden gesteld, bestaan veel misverstanden. Waaraan moet een RI&E voldoen?

Het ontbreken van een RI&E in een bedrijf is volgens Wim van Alphen, auteur van het whitepaper ‘10 Eisen waaraan een RI&E moet voldoen’, een gemiste kans: “Want dit document is juist bedoeld om planmatig de werkomstandigheden te verbeteren, het werkplezier te verhogen en het aantal ongevallen en het ziekteverzuim terug te dringen. Bovendien blijkt dat door betere arbeidsomstandigheden veelal ook de productiviteit stijgt.”

Gratis whitepaper!

Om op basis van de wet een goede RI&E op te stellen, zijn er tien eisen waaraan een RI&E moet voldoen. Meer weten? Download onderaan deze pagina de gratis whitepaper.

Inhoud whitepaper 

10 Eisen waaraan een RI&E moet voldoen

 • Inleiding                                            
 • Eis 1 – Een RI&E is volledig                                
 • Eis 2 – Een RI&E is betrouwbaar                            
 • Eis 3 – Een RI&E is actueel                                
 • Eis 4 – De OR stemt in met de RI&E                        
 • Eis 5 – Een RI&E heeft aandacht voor werknemers  
 • Eis 6 – Een RI&E gaat over beleid én werkvloer    
 • Eis 7 – Een RI&E bevat BHV-advies                        
 • Eis 8 – Een RI&E heeft aandacht voor gezondheid  
 • Eis 9 – Een RI&E bevat een weging (of juist niet)  
 • Eis 10 – Een RI&E wordt getoetst                            
 • Tenslotte: de ISO 45001
Zoekwoorden
RI&E

Implementatie