RI&E: een doel of een middel en wie is de eigenaar?

Plus wat zijn de consequenties voor de preventiemedewerker?
RI&E: een doel of een middel en wie is de eigenaar?

Bij de uitvoering van de RI&E maakt een bedrijf fundamentele keuzes, vaak in de top van de organisatie. Is het een doel of een middel? En van wie is de RI&E? Van de preventiemedewerker of van leiding en medewerkers?

Bij de meeste bedrijven is wel bekend dat de werkgever een RI&E moet uitvoeren om te voldoen aan de zorgplicht van de werkgever (Burgerlijk wetboek) en aan de Arbowetgeving en ook dat de preventiemedewerker daarbij dient te ondersteunen. Vraag is wel hoe hij daar uitvoering aan geeft. Het antwoord op deze vraag wordt bepaald door keuzes die doorgaans in de top van de organisatie worden gemaakt. Hierbij gaat het om twee fundamentele keuzes, met daartussen allerlei varianten: 

  • de RI&E als doel of middel
  • de RI&E is van de preventiemedewerker of van leiding en medewerkers (eigenaarschap).

Bij elke keuze gaan we gaan we kort in op de twee uitersten en de daarmee samenhangende consequenties, met name die voor de preventiemedewerker. 

Doel of middel?

Een essentiële vraag is of de RI&E een doel of een middel is. De RI&E als doel wordt vaak gezien als een wettelijke verplichting die nu eenmaal moet worden nagekomen en die wordt uitgevoerd om eventuele boetes te...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Implementatie