Aandacht voor beroepsziekten in de Week van de RI&E

Werkwijze
Nieuwsartikel
Astma en longkanker zijn veel voorkomende beroepsziekten in de bouwsector.

De Week van de RI&E viert dit jaar haar eerste lustrum. Van maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni vindt de vijfde Week van de RI&E plaatst. Dit jaar is er met het thema 'Beroepsziekten te lijf met de RI&E' aandacht voor de aanpak van beroepsziekten. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen.

Bij beroepsziekten denken we al snel aan bijvoorbeeld longkanker door asbest. Maar ook astma, een versleten rug en burn-outs behoren tot beroepsziekten, die tot hoog verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen leiden.

De RI&E in de praktijk
Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen kan je beroepsziekten te lijf gaan. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Tijdens de vijfde Week van de RI&E leer je hoe je de punten uit de RI&E in praktijk kunt brengen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en zeker in de toekomst niet. Met de RI&E signaleer je de mogelijke risico’s in jouw organisatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

Tijdens de Week van de RI&E kan je op een aantrekkelijke manier aan de slag met de RI&E. Bekijk het activiteitenoverzicht op www.weekvanderie.nl voor mogelijkheden bij u in de buurt.

Bron: Arboportaal

 

Lees ook het achtergrondartikel van veiligheidskundige Paul Beumer:

Toetsen van een RI&E: waarom en hoe?

Lees meer op overzichtspagina RI&E