Houd de bedrijfshulpverlening up-to-date tijdens de coronacrisis

Zorg dat er genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, ondanks de coronacrisis.

Na de intelligente lockdown in maart 2020 vroegen veel bedrijven en organisaties zich af hoe het precies zit met de opleiding en organisatie van bhv’ers. Als je wilt zorgen voor een veilige werkvloer is bedrijfshulpverlening erg belangrijk. Hoe geef je dat goed vorm als er door de maatregelen minder bhv’ers in het bedrijf of op de werkvloer aanwezig zijn?

Trainen kan een uitdaging zijn als je afstand dient te bewaren. Tijdens de pandemie blijkt e-learning met een kortere praktijkcursus een goed instrument te zijn om bhv-ploegen veilig op te leiden. Deze vorm van training geeft bhv’ers de mogelijkheid hun vaardigheden en kennis zoveel mogelijk bij te houden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) maak je een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor jouw bedrijf of organisatie. Bij Arbobeleid staat onder andere de vraag: heeft het bedrijf een bedrijfshulpverleningsorganisatie en zijn er voldoende, opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig.

De IMA is hét betrouwbare RI&E-instrument. Hiermee kan je een RI&E maken. De IMA bestaat uit meer dan veertig modules. Per knelpunt tref je de actuele wetten en toetsingscriteria aan die je indien gewenst kunt toevoegen aan het RI&E-rapport. Ook kan je documenten en foto’s toevoegen. De IMA  is geschikt voor iedere branche. Je kunt zelf eigen vragen en modules toevoegen zodat je de RI&E volledig kunt afstemmen op de situatie in jouw organisatie. Daarnaast tref je een overzicht met verwijzingen naar relevante arbocatalogi aan.

Praktijktraining coronaproof

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben een gezamenlijk protocol opgesteld om veilig te kunnen trainen in de anderhalvemetersamenleving. Het kan zijn dat een werknemer geen praktijktraining wil of kan bijwonen. In dat geval moet een werkgever daarover met deze bhv’er aparte afspraken maken. Praktijktrainingen en ook ontruimingen vinden met inachtneming van alle maatregelen dus gewoon plaats. Men kan zo blijven oefenen.

In de Arbowet staat dat er altijd minimaal één bhv’er aanwezig moet zijn. Dus óók wanneer er een lage of minimale bezetting op de werkvloer is, zoals nu tijdens de coronapandemie. Het precieze aantal bhv’ers dat aanwezig moet zijn hangt af van het aantal medewerkers dat wel aanwezig is. En uiteraard van de risico’s waarvan binnen je organisatie sprake is.

Bron: SER

Werkwijze