Checklist: Wat te doen de eerste 24 uur bij een ongeval

Ongeval

Je hebt het druk. Het is weer zo’n dag. Je bent bezig en dan gebeurt het. Je wordt opgeroepen. Er is een ongeluk gebeurd. Wat, waar, wie roep je nog. Je rent naar de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Je wilt handelen, maar waar begin je? Er is geen tijd om even stil te staan. Wat komt er allemaal op je af als preventiemedewerker bij een ongeval in de organisatie?

Van het alarmeren van de BHV-ers tot het inschakelen van een veiligheidskundige. En van het veiligstellen van de werkplek tot het melden van het ongeval bij de Inspectie SZW. Er komt heel wat op je af wanneer er een ongeval plaats heeft gevonden in de organisatie. Dit zijn de zaken die jij allemaal moet regelen. Denk hier goed over na en wees voorbereid.

Checklist bij een ongeval

 • Alarmeer de BHV-ers.

 • Bied eerste hulp aan het slachtoffer.

 • Alarmeer hulpdiensten indien noodzakelijk (112).

  • Geef je naam door

  • Omschrijf de situatie

  • Geef adres en naam bedrijf door

  • Geef bijzonderheden door

 • Stel de werkplek veilig zodat er geen gevaar meer is, verander verder niets.

 • Alarmeer het management.

 • Zet de werkplek af zodat niemand in de buurt komt van de werkplek.

 • Stuur iemand mee met het slachtoffer als deze naar het ziekenhuis wordt gebracht en maak afspraken over communicatie met deze persoon.

 • Geef aandacht aan de direct betrokken collega’s (nazorg), maar maak ook afspraken dat er geen sociale media wordt gebruikt totdat de thuissituatie op de hoogte is en laat geen foto’s maken.

 • Informeer de thuissituatie en spreek af hoe de familieleden naar het ziekenhuis komen.

 • Communiceer met de collega die mee is gegaan met het slachtoffer.

 • Informeer de overige collega’s (nazorg en gebruik sociale media).

 • Breng de hogere gecertificeerde veiligheidskundige (bijvoorbeeld van de arbodienst) op de hoogte bij ernstige ongevallen zodat er een onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden. Sommige organisaties hebben dit zelf in huis, maar vaak moet toch beroep gedaan worden op een externe kerndeskundige. Ook kun je als preventiemedewerker (deels) zelf het onderzoek doen. In het artikel Samen leren van ongevallenanalyses lees je daar meer over.

 • De veiligheidskundige zal beginnen met de inventarisatie van de werkplek en beginnen met interviews. Ook zou hij vrij snel indien mogelijk het slachtoffer willen spreken.

 • Meld het ongeval aan de Inspectie SZW (per telefoon of via internet).

 • Bij ernstige ongevallen zal de Inspectie indien mogelijk vrij snel (binnen een aantal uren) een onderzoek starten.

 • Neem contact op met de verzekeraar en de bedrijfsjurist.

 • Zorg voor professionele ondersteuning bij nazorg voor alle medewerkers. Bijvoorbeeld Slachtofferhulp of door trauma-opvangorganisaties.

 • Denk hierbij ook aan de betrokken BHV-ers.

 • Vraag aan de familieleden of zij hulp kunnen gebruiken.

 • Vooraf bepalen wie er met de media praat.

 • Informeer ook de collega’s die in de andere ploeg beginnen te werken.

 • Indien de inspectie de betreffende werkplek vrijgeeft maak (nadat de veiligheidskundige dit aangeeft) de werkplek schoon.

 • Controleer of er situaties zijn waar hetzelfde gevaar kunnen opleveren.

 • De volgende werkdag: communiceer met de medewerkers en geef indien nodig nog nazorg.

 • Schenk aandacht aan slachtoffer en/of familieleden.

Na 1 week en een aantal maanden

Na een week ontvang je de rapportage van de veiligheidskundige. Je kunt dan aan de slag om (beleids)verbeteringen aan te brengen.

Een aantal maanden na het ongeval ontvang je als het bedrijf in gebreke is gebleken een boete. De hoogte van de boete hangt af van een groot aantal factoren af. Denk hierbij aan bv: heeft het bedrijf een RIE? Heb jij een Arbobeleid? Zijn de machines veilig? Zijn er werkinstructies? Wordt er toezicht gehouden en zijn de medewerkers aantoonbaar getraind en begrijpen ze de risico’s?

Interessante links

https://voorkomongevallen.zelfinspectie.nl/

https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/gezondheidsmanagement/strafrecht-bij-een-bedrijfsongeval

https://www.werkenveiligheid.nl/infographics-arbeidsongevallen-nederland

https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/stroomschema-het-melden-van-arbeidsongevallen

https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/beleid-en-overheid/inspectie-szw-hardere-aanpak-voor-minder-ongevallen

Gezondheidsmanagement