SeRIEus: maak werk van de RI&E

Werkwijze
Achtergrondartikel

De RI&E blijft voor veel bedrijven een lastige verplichting, waarbij helaas nog van alles misgaat. Terwijl een goede RI&E het ideale middel is om arbeidsomstandigheden op een gestructureerde manier te verbeteren. Daarom brengt Werk & Veiligheid de komende tijd de reeks SeRIEus: over hoe je de RI&E serieus aanpakt, missers vermijd en het beste uit dit instrument haalt.

Met de RI&E moeten alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting in kaart gebracht worden, waarna de ernst van de risico’s wordt bepaald. Om de RI&E actueel te houden, moet deze altijd aangepast worden als er iets in de organisatie verandert, zoals wijziging in de werksituatie, verbouwingen, een verandering in het productieproces of een reorganisatie. Op die manier geeft de RI&E altijd een actueel beeld en is het een ideaal middel om de arbeidsomstandigheden op een gestructureerde wijze te verbeteren.

Niet over één nacht ijs
Een goede, werkbare en actuele RI&E is niet in één dag gemaakt. Maar als je er serieus werk van maakt, kun je er ook veel uithalen. Daar gaan we u de komende tijd mee helpen door antwoord te geven op vragen als:

 • Wat kost een goede RI&E en wat kun je verwachten voor welke prijs?
 • Wie voert de RI&E uit?
 • Hoe zit het met de RI&E en aansprakelijkheid?
 • Welke deskundigheid wordt van de preventiemedewerker verlangd?
 • Wat is de rol van de kerndeskundige, want die heeft nooit van alle velden verstand. Hoe ga je daarmee om?
 • Welke rol heeft de bedrijfsarts in de RI&E?
 • Hoe neem je het thema beroepsziekten mee in de RI&E en hoe wordt de RI&E benut bij het diagnosticeren van een beroepsziekte?
 • Volgens welke methode doe je de risico-inschatting?
 • Wat zijn de wettelijke verplichtingen bij het aanpakken van punten in de RI&E?
 • Een RI&E van anderhalve meter: wat kun je daarmee?
 • Een dynamische RI&E? Is dat handig en verstandig?
 • Wat doet de Inspectie SZW met de RI&E?
 • Wanneer moet je nadere inventarisatie onderwerpen inventariseren?
 • Wat zijn de vergeten onderwerpen van de RI&E?

Heeft u nog meer vragen? Geef ze aan ons door via redactie@werkenveiligheid.nl o.v.v. SeRIEus.

Een veilig werkklimaat voor iedereen
Met deze serie hopen we praktisch bij te kunnen dragen aan uw RI&E als goed fundament voor een gezond arbobeleid. Daarmee werkt u aan het voorkomen van verzuim en ongevallen en een veilig, gezond en prettig werkklimaat voor iedereen. Dat wil toch iedereen?

Lees meer
Wat kost een goede RI&E?
De rol van de kerndeskundige
Aansprakelijkheid bij ontbreken van RI&E
SeRIEus: risico’s van een te dynamische RI&E

Lees meer op overzichtspagina RI&E