Toets de toetser van de RI&E

Toets de toetser van de RI&E

Als bedrijf heb je de keuze om zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en te laten toetsen door een gecertificeerde arbo kerndeskundige. Hierbij is het belangrijk om goed na te denken over door wie je de RI&E gaat laten toetsen. Het gaat immers om de zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. In de praktijk blijkt er nog veel te verbeteren bij het toetsen van de RI&E.

In het rapport Stelselonderzoek Toets de Toetser aan toetsing RI&E trekt de Inspectie SZW drie belangrijke conclusies:

  1. Met betrekking tot de deelvraag “in hoeverre leidt toetsing als instrument tot een volledige en betrouwbare RI&E?” kan worden gesteld dat toetsing niet in alle gevallen leidt tot een volledige en betrouwbare RI&E. 
  2. Met betrekking tot de deelvraag ‘borgt het certificaat de kwaliteit van de toetsing?’ is Inspectie SZW van oordeel dat dit niet altijd het geval is. 
  3. Met betrekking tot de deelvraag ‘Is er kwaliteitsverschil tussen toetsingen verricht door een certificaathouder en een niet-certificaathouder?’ is Inspectie SZW op basis van de steekproef van oordeel dat dit inderdaad wel het geval is. 

Conclusie 1 en 2 zijn zorgelijke conclusies. Dus zelfs als je je RI...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Werkwijze