Verlagen regeldruk maakt ondernemen makkelijker

Werkwijze
Nieuwsartikel

Een online tool waarmee ondernemers risico’s voor werknemers inventariseren en oplossen is een maatregel om de regeldruk te verlagen en daarmee ondernemen makkelijker te maken. Dat is één van de adviezen uit het ‘Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0’.

Ondernemers zijn veel tijd kwijt met het inventariseren van arbeidsomstandigheden en hygiëne. Dat kan in tijden van digitale ontwikkeling sneller en effectiever kunnen, volgens de strategische commissie betere regelgeving bedrijven (commissie-Van Straalen) en de coalitie Winkelambacht. De commissie-Van Straalen adviseerde eerder de digitale RI&E-tools gebruiksvriendelijker te maken. De coalitie Winkelambacht bestaat uit vijf brancheorganisaties: de bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS), bloemisten (VBW) en kappers (ANKO).

In het actieprogramma ‘Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0’ zijn twaalf knelpunten geïdentificeerd en suggesties voor oplossingen verkend, die samen met betrokken ministeries verder worden uitgewerkt. Daarbij gaat het onder andere over arbeidsomstandigheden, voedselhygiëne en onderwijs.

'Minder tijd kwijt aan registratie'
Staatssecretarissen Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en Van Ark van Sociale Zaken & Werkgelegenheid namen het adviesrapport in ontvangst. ‘Het oplossen van knelpunten in de regelgeving voor ondernemers is een speerpunt van het kabinet,’ zegt staatssecretaris Keijzer (EZK). ‘Regels zijn nodig, maar we moeten deze altijd kritisch bekijken en zoveel mogelijk op maat maken. Deze adviezen van ondernemers zelf helpen hen en hun collega's om van stapels papier af te komen.’

Volgens haar collega Van Ark (staatssecretaris SZW) moeten alle werknemers gezond en veilig hun werk kunnen doen. ‘Een inventarisatie en analyse van mogelijke risico's is daarbij een voorwaarde. Ook heldere regelgeving over arbeidsomstandigheden maakt registratie makkelijker. Zo kunnen ondernemers zich concentreren op ondernemen en daarmee de veiligheid van hun werknemers en zijn ze minder tijd kwijt aan formaliteiten.’

Het eerste advies van de recent door het ministerie van EZK ingestelde Strategische commissie betere regelgeving bedrijven, onder leiding van naamgever Michaël van Straalen, gaat specifiek over de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De commissie, die in haar adviezen samenwerkt met MKB-Nederland, beveelt aan om een volgende stap te zetten in het gebruiksvriendelijker maken van digitale RI&E-tools. Uitgangspunt is om de vereiste tijd die ondernemers nodig hebben bij het invullen te minimaliseren.

Bron: Accountant.nl
 

Lees meer op overzichtspagina RI&E