Alleen een RI&E is niet voldoende

Wet- en Regelgeving
Boetes voor ontbreken risicoanalyse én plan van aanpak
Nieuwsartikel
Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) had. Bij dertig procent van de bedrijven is alles rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers wel in orde, want in het geval van een aanwezige RI&E bleken deze in 40 procent van de gevallen nog onvolledig te zijn. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.

Om te zorgen dat bedrijven een RI&E en bijbehorend plan van aanpak opstellen, wilde staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) dat de Inspectie de bevoegdheid kreeg om direct boetes op te leggen bij afwezigheid van een RI&E. De Inspectie mag hiervoor nu direct boetes van 4500 euro uitdelen. De sanctie had Van Ark dit voorjaar aangekondigd en op 22 juli stond de maatregel in de Staatscourant gepubliceerd.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) had. Bij dertig procent van de bedrijven is alles rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers wel in orde, want in het geval van een aanwezige RI&E bleken deze in 40 procent van de gevallen nog onvolledig te zijn. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.

Geen waarschuwing meer
De Inspectie SZW mocht tot voor kort bij een onvolledige RI&E alleen een eis stellen of een waarschuwing geven. Om te voorkomen dat bedrijven pas aan de slag gaan wanneer ze een waarschuwing krijgen, zijn de straffen voor overtreding van de Arbowet vanaf nu strenger. Het ontbreken van een plan van aanpak kan leiden tot een boete van maximaal 3000 euro. Start vandaag nog met het opstellen en updaten van jullie RI&E met bijbehorende plan van aanpak.

Naast de wettelijke verplichting zijn er nog meer redenen om een volledige en actuele RI&E te hebben. Een risico-inventarisatie en evaluatie zorgt er niet alleen voor dat medewerkers veiliger en gezonder werken, maar ook efficiënter. Door structurele aandacht voor veiligheid ontstaan er minder risicovolle en onveilige situaties. Daarmee voorkomt de werkgever verstoringen in het logistieke proces. Minder fouten, minder vertragingen en tevreden werknemers.

Plan van aanpak
Als de RI&E in kaart is gebracht, wordt vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Tevens staat in het Plan van Aanpak binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden.

De RI&E van uw bedrijf kon vorig jaar nog in orde zijn, maar is deze ook up-to-date? Na gemiddeld drie jaar is een RI&E in veel gevallen niet meer actueel. Pak de RI&E van het bedrijf er eens bij en lees hem rustig door. Is het verhaal nog steeds volledig? Zijn jullie werkprocessen veranderd of is er een nieuwe machine gekomen? De komst van de AVG’s in zake de privacywet heeft ook gevolgen voor de RI&E. Ook is het belangrijk dat het hele bedrijf op de hoogte is van de aanwezigheid van een RI&E en niet alleen de preventiemedewerker.

Bron: Staatscourant

 

Lees hier het artikel van veiligheidskundige Wim van Alpen met praktische tips over het maken van een RI&E.

Houd de RI&E van uw bedrijf up-to-date: Toetsen van een RI&E: waarom en hoe?

 

Lees meer op overzichtspagina RI&E