Boete ontbreken RI&E gaat omhoog

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
Alleen een volledige RI&E voldoet aan de eisen van de Arbowet

Het gaat bedrijven meer geld kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat is één van de gevolgen van de strengere naleving van de Arbowet. De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om bedrijven direct een boete te geven. In sommige gevallen ligt het boetebedrag bijna 40 procent hoger.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen RI&E heeft. In het geval van een aanwezige RI&E bleken deze in 40 procent van de gevallen onvolledig te zijn. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een RI&E een boete opleveren. De waarschuwing wordt verleden tijd.

Waarschuwing
Ook staatssecretaris Van Ark vindt de huidige 45 procent aanwezigheid van de RI&E volstrekt onder de maat. Zij wil dan ook dat bedrijven een grotere inspanning gaan leveren om de Arbowet na te leven. Daar hoort ook bij dat werkgevers meer aan preventie gaan doen. Onderdeel daarvan is het hebben van een deugdelijke RI&E met dito plan van aanpak.

De Inspectie SZW mag nu bij een onvolledige RI&E alleen een eis stellen of een waarschuwing geven. Om te voorkomen dat bedrijven pas aan de slag wanneer ze een waarschuwing hebben gekregen, worden de straffen voor overtreding van de Arbowet strenger. Start vandaag nog met het opstellen en updaten van jullie RI&E met bijbehorende plan van aanpak.

Up-to-date
De RI&E van uw bedrijf kon vorig jaar nog in orde zijn, maar is deze ook up-to-date? Pak de RI&E van het bedrijf er eens bij en lees hem rustig door. Is het verhaal nog steeds up-to-date? Zijn jullie werkprocessen veranderd of is er een nieuwe machine gekomen? De komst van de AGV’s in zake de privacywet heeft ook gevolgen voor de RI&E. Na gemiddeld drie jaar is een RI&E in veel gevallen niet meer actueel. Ook is het belangrijk dat het hele bedrijf op de hoogte is van de aanwezigheid van een RI&E en niet alleen de preventiedeskundige.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina RI&E