Extra aandacht voor RI&E-verplichting

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met een campagne aandacht vragen voor de RI&E-verplichting

Kleine ondernemers hebben vaak nog geen risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E), omdat zij niet weten dat een RI&E wettelijk verplicht is. Met een nieuwe communicatiecampagne wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bewustzijn van de RI&E onder ondernemers vergroten.

De campagne, die vanaf 14 september door heel Nederland te zien is, is onderdeel van het Meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren. Radio, online en vakmedia worden tijdens deze campagne ingezet om het bewustzijn van de RI&E onder ondernemers te vergroten. Ondernemers worden middels de campagne bewust gemaakt van arbeidsrisico’s en uitgenodigd om direct aan de slag te gaan met het opstellen van een RI&E.

Het belang van een RI&E
De RI&E is namelijk een belangrijk hulpmiddel om arbeidsrisico’s in kaart te brengen én op te lossen. En dat levert weer een belangrijke bijdrage aan gezond en veilig werken. Het meerjarenplan RI&E heeft als doel om de komende jaren langs drie lijnen de naleving van de RI&E te verbeteren.

Eerder dit jaar koos de staatssecretaris voor een gefaseerde uitvoering van het plan. De prioriteit ligt eerst op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn op een goede manier de risico’s te inventariseren. Deze nieuwe communicatiecampagne is onderdeel van deze eerste fase. Daarna moeten werkgevers die op de hoogte zijn van de RI&E-plicht ook in staat zijn op een goede manier te voldoen aan de verplichting. Knelpunten rondom de informatievoorziening moeten worden weggenomen en er komen beschikbare instrumenten die helpen bij het maken van een RI&E.

SZW trekt met veel partijen op voor deze campagne. Onder meer Arboplatform SER, het Verbond van Verzekeraars, de Kamer van Koophandel en Ondernemersplein zijn reeds betrokken en besteden aandacht aan de campagne.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees meer op overzichtspagina RI&E