Inspectie controleert garagebedrijven coronaproof

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel

De controles van de Inspectie SZW om te kijken of bedrijven voldoen aan de arbowetgeving worden coronaproof uitgevoerd. De Inspectie vraagt de RI&E’s, plannen van aanpak en basiscontracten schriftelijk van de bedrijven op. Garagebedrijven maken kans op controle, omdat er riscico’s zijn op fysieke overbelasting en kankerverwekkende stoffen.

Het gaat erom dat bedrijven kunnen laten zien dat zij gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart hebben gebracht in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en dat zij een plan hebben gemaakt om werknemers te beschermen. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts.

Coronaproof inspecteren
De Inspectie SZW gaat bij bedrijven de RI&E’s, plannen van aanpak en basiscontracten schriftelijk opvragen en houdt daarbij rekening met de gevolgen van de coronacrisis en de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wanneer bedrijven de documenten niet overleggen, legt de Inspectie SZW evenals anders een boete op.

Het doel van de controle is ervoor te zorgen dat werknemers in garages gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats, soms met fatale afloop. Ook worden mensen ziek door hun werk. De Inspectie SZW wil dat tij keren, te beginnen door te stimuleren dat bedrijven aan de slag gaan met preventieve maatregelen. De aanwezigheid van een actuele RI&E is een belangrijke basis. Werkgevers die actief met deze documenten werken, beheersen de risico’s in hun bedrijf beter. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leidt tot minder uitval, ongevallen en lagere kosten. Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven een RI&E, preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een contract heeft met een arbodienstverlener.

Garagebedrijven
Bij garagehouders ziet de Inspectie SZW met name risico’s op het gebied van fysieke overbelasting, gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen zoals dieselmotoremissie en de veiligheid van machines zoals hefbruggen, lasapparatuur en pneumatisch handgereedschap.

Vanwege de coronacrisis is de werkwijze van de Inspectie SZW zoals gezegd anders dan gebruikelijk. De Inspectie houdt er rekening mee dat ook garagebedrijven de nadelige gevolgen ervaren. Toch is het van belang dat er toezicht blijft op gezond en veilig werken. De controles op naleving van arbozorg zullen vooral schriftelijk worden uitgevoerd. Waar nodig zal een fysieke inspectie plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

De Inspectie SZW wil dat het aantal bedrijven met een RI&E, preventiemedewerker en bedrijfshulpverlening sterk omhoog gaat, omdat veilig en gezond werken van levensbelang zijn. Vooral kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers hebben de basis van hun arbozorgbeleid vaak onvoldoende uitgewerkt. Ook gebeuren er in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina RI&E