Dit gaat er in 2021 veranderen op het gebied van arbowetgeving

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
Vanaf 1 januari verandert er weer veel wet- en regelgeving. Ook op het gebied van gezond en veilig werken.

Op 1 januari gaan er jaarlijks nieuwe wetten in, zo ook in 2021. Werk en Veiligheid zet voor preventiemedewerkers op een rij welke veranderingen relevant zijn voor arboprofessionals. Voor mensen met een Wajong-uitkering of met schulden gaat er iets veranderen en het medisch advies van een bedrijfsarts wordt leidend bij re-integratie.

Werken met een Wajong-uitkering gaat vanaf 2021 officieel lonen. Een Wajonger die gaat werken moet een gelijk of hoger inkomen krijgen dan collega’s met dezelfde functie en verantwoordelijkheden. De nieuwe wet moet naast financiële waardering zorgen dat werken met een Wajong-uitkering minder ingewikkeld wordt.

Loonbeslag

Door verbeteringen rond het loonbeslag worden werknemers met schulden geholpen. Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 in werking treedt. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven.

Het percentage van 1,2 procent vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18 procent. Via de Werkkostenregeling kunnen werkgevers bepaalde zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden of verstrekken, zoals een kerstpakket. Het geld dat door deze verlaging van de vrije ruimte vrijkomt, wordt gebruikt om de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten af te dekken.

Medisch advies leidend

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag door UWV. Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat werkgevers geen loonsancties meer kunnen krijgen vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van UWV en de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid